07 Şubat 2021,ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” 4 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” 4 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yönetmelikle asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslarla asansör periyodik kontrollerinde görev alacak A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesine, yükümlülüklerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikle ayrıca ilgili idarelerin yani belediyelerin, bina sorumlularının, asansör montaj ve bakım firmalarının da sorumlulukları güncellenerek tanılandırıldı.

 

Asansörler ile ilgili yapılan denetimler sonucunda asansörün durumunu belirten “Yeşil, Mavi, Sarı ve Kırmızı” renkli etiketler ile ilgili uygulanacak prosedürler ise şu şekilde güncellendi;

 

Kırmızı bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına izin verilmeyecek ve bina sorumlusunca asansörün en fazla 60 gün içinde güvenli hale getirilmesi sağlanacak. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilecek. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesul olacak.

 

Sarı bilgi etiketi iliştirilmiş asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 gün içinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanacak. Mavi bilgi etiketi iliştirilmiş asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi gerekecek. Binada veya yapıda sürekli kullanılan asansörün periyodik kontrolü, A tipi muayene kuruluşu tarafından yılda en az bir defa yapılacak.

 

Mavi bilgi etiketi iliştirilmiş asansörlerdeki uygunsuzlukların kontrolü ise 12 ay sonra yani 1 yıl sonraki periyodik kontrolünde gözlemlenecektir.

 

Bunun dışında, piyasaya arz edilecek yeni asansörler ile ilgili olarak da, Bakanlığın belirlemiş olduğu taban tavan fiyat esaslarına göre ilgili idare ile yapılan protokole bağlı olarak, ilk tescil öncesi yapılacak periyodik kontrol ücreti, Asansörün durak sayısına bağlı ücret bedelinin 3 (üç) katı şekilde güncellendi. Günde en fazla 2 adet tescil muayene yapılabilmesine izin verilen yönetmelikle 3 adet asansörün muayenesi ise aynı mahalle içerisinde olma şartına bağlandı.

Asansör muayenesi için sigorta düzenlemesi

Yönetmelikte asansörleri kontrolden sorumlu şirketlerinin sigorta ile ilişkisini düzenleyen maddeler de yer alıyor.

 

Asansör periyodik kontrollerinde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının Bakanlığa yapacakları başvuruda bazı belgelerin hazır bulunması gerekiyor. Bu belgelerden biri de mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçesi. Yönetmelikte olan maddeye göre, başvurunun asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve değeri en az 1 milyon lira tutarında olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçesini içermesi gerekiyor.

 

Yönetmelikte mesleki ve mali sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi durumunda A tipi muayene kuruluşunun yetkisi bakanlık tarafından iptal edileceği de bildirildi. Ayrıca yönetmeliğin “Periyodik Kontrol Esasları” başlıklı bölümünde “A tipi muayene kuruluşu, sahip olduğu akreditasyon ile mesleki ve mali sorumluluk sigortasının sürekliliğini yetki süresi boyunca sağlar” dendi.

 

Bununla birlikte periyodik kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazminin, A tipi muayene kuruluşunun mesleki ve mali sorumluluk sigortasından karşılanacağı da yönetmelik kapsamında ifade edildi.