07 Şubat 2021,ASFED BURSA’DA TOPLANDI, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

ASFED BURSA’DA TOPLANDI

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan güncelleme çalışmaları kapsamında hazırlanan,“Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”na görüş bildirmek üzere 6 Ocak 2018 tarihinde Bursa’da bir toplantı düzenledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları kapsamında hazırlanan, “Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” çalışmaları devam ediyor. Bakanlığın, sektörün taraflarından görüş bildirmesi talebi üzerine Bursa’da toplanan ASFED Yönetim Kurulu, 6 Ocak 2018 tarihinde tam gün boyunca hazırlıkları devam eden Yönetmelik ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Maddeler üzerinde teker teker durularak görüşlerin dile getirildiği toplantıda, ortaya konan tespitler ve görüşler kaleme alınarak Bakanlığa iletildi. Toplantıya katılım yoğun olur iken, toplantı sonunda alınan kararlar, bir dosya haline getirilerek Bakanlığa iletilmek üzere hazır hale getirildi.