07 Şubat 2021,ASFED, ‘TÜRKİYE’ ibaresi için olağanüstü genel kurula gidecek, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

ASFED, ‘TÜRKİYE’ ibaresi için olağanüstü genel kurula gidecek

ASFED Başkanı Yusuf Atik, federasyonun isminin başına Türkiye ibaresi alınması amacıyla 17 Mart 2018 tarihinde belirlenecek bir adreste, olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak istediklerini söyledi.

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını 13 Ocak Cumartesi günü Federasyon merkezinde gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin konuların ele alındığı toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ile federasyon arasında yapılacak eğitim işbirliği protokolü ile ilgili görüşler paylaşıldı.

 

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ile ASFED arasında yapılacak eğitim işbirliği protokolü ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özçakır; gerek Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşme gerekse pilot uygulama yapılacak Eskişehir’deki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu protokolün öncelikle Ankara, Eskişehir ve Kayseri illeri için imzalanması, daha sonra ihtiyaç olan diğer iller içinde yaygınlaştırılmasının uygun olacağı tespit edildi.

 

Toplantının bir diğer gündem maddesinde ise itfaiyeciler için asansör kurtarma eğitimi verilmesi hususunda görüşler ele alındı. Bu konu hakkında Federasyon Müdürü Gülay Pala Ankara Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşme hakkında bilgi verdi. Söz konusu eğitimlerin öncelikle Ankara’dan başlatılması daha sonra üye derneklerin bulunduğu illerde her ilin itfaiye müdürlükleri ile görüşülerek gerçekleştirilmesi uygun görüldü. Eğitimcilerin ve eğitim yerlerinin belirlenmesi konusunda Federasyon Başkanı Yusuf Atik yetkilendirildi. Ayrıca bu kapsamda ülke genelinde asansörlerle ilgili bir kurtarma sistemi oluşturulması konusunda yapılabilecekler hakkında araştırma yapılarak önümüzdeki toplantıda değerlendirilmesine karar verildi.

 

Federasyonun isminin başına Türkiye ibaresi alınması için Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararlaştırıldı

Toplantıda ayrıca federasyonun olağan üstü genel kurula gitmesi de görüşüldü. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Yusuf Atik, federasyonun isminin başına Türkiye ibaresi alınması amacıyla 17 Mart 2018 tarihinde belirlenecek bir adreste, olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak istediklerini söyledi.

 

Toplantı gündeminin bir diğer maddesi gereğince Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği değişiklikleri ile Tebliğ değişiklikleri hakkında görüşmeye geçildi. Bu konuda federasyona üye derneklerden gelen bilgiler ışığında ASFED Teknik Komitesi tarafından hazırlanan görüş ve önerilerin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bir üst yazı ile iletilmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca TSE ile ilgili konular da ele alındı. Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından dile getirilen TSE nezdinde yaşanan sıkıntılar ve uygulamalardan kaynaklanan aksaklıklar değerlendirildi. TSE ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin TSE Başkanı ve ilgili diğer yetkililerinden randevu alınarak aktarılması uygun görüldü.