04 Haziran 2024,Balaban: ELEVEX Konya Asansör Fuarı'ndan beklentimiz büyük, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

Balaban: ELEVEX Konya Asansör Fuarı'ndan beklentimiz büyük

"İlk kez düzenlenecek olan ELEVEX Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı için BLB-Balaban olarak hazırlık sürecimiz, hem döküm hem de plastik kasnak üreti­mimizin çeşitliliğini sergileme odaklı ilerliyor. Özellik­le yeni çıkardığımız ve elimizde mevcut olan fakat ufak dokunuşlarla çok daha verimli hale getirdiği­miz ürünlerimizi müşterilerilerimizle buluşturacak olmak bize büyük heyecan veriyor. Bunun yanın­da, mükemmel marka imajımızı yansıtacak şekilde fuar alanımızı en iyi şekilde tasarladık. Ve kıymetli partnerlerimizle buluşmak için gün sayıyoruz." diyen BLB-Balaban Genel Müdürü İsmail Balaban, ELE­VEX Konya'ya katılım hedeflerini, kasnak ve motor tamburu üretiminde BLB-Balaban'ın pazar liderliğini pekiştirmek, yeni pazarlara açılmak ve marka bilinir­liğimizi arttırmak olarak açıkladı.

Mevcut müşterileri ile ilişkilerini daha ileri seviyeye götürmek ve potansiyel müşterileri kazanmak adına hem dijital hem de yerinde girişimleri içeren kap­samlı bir pazarlama stratejisi izlediklerini aktaran Balaban, "Yurt dışında yeni pazarlara girmek ve ka­lıcı olmak en büyük hedefimiz." dedi.

İsmail Balaban, "Bu fuara BLB-Balaban olarak çok büyük önem veriyoruz. Hem ev sahibi olmamız ne­deniyle hem de ilk defa düzenlenecek olması nede­niyle bizim için çok mühim bir fuar. Fuar pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kilit bir rol oynayacak. Ve beklentimiz büyük. Hem döküm hem de plastik kas­naklarımızı kapsayan geniş ürün yelpazemizi, teknik uzmanlığımızı ve yeniliğimizi vurgulayan dinamik sunumlar ve canlı gösterilerle sergilemeyi planlıyo­ruz. Alışılmışın dışında hareketli platformlarla değer­li iş ortaklarımızı bekliyor olacağız.

ELEVEX için BLB-Balaban, özellikle verimlilik ve da­yanıklılık için tasarlanmış kasnaklar ve motor tam­burlarındaki son ilerlemeler gibi yeni ürün ve tekno­lojiler hazırladı. Özellikle plastik kasnak alanında yıl içeresinde çok güzel işler çıkardık. Ve bunu piyasa aktörlerine sunmak istiyoruz. Bu yenilikleri sektör aktörleri ile paylaşmaktan kıvanç ve heyecan duyu­yoruz.

ELEVEX'te özellikle kapsamlı kasnak çeşitlerimizi (plastik döküm veya projeye özel) sunacak olmak bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Çıkış noktamız kalite ve kalitede süreklilik. Bu kaliteye olan bağlılığımızı ve hizmet verdiğimiz endüstriyel ve ticari uygulamaların genişliğini gösteriyor. Taviz veremeyeceğimiz iki prensibimiz diyebilirim." dedi.

ELEVEX'te kasnak ve motor tambur­ları konusunda­ki uzmanlıklarını vurgulayarak BLB-Balaban'ın piyasa­daki pozisyonunu daha da güçlendir­meyi hedefledik­lerini ifade eden İsmail Balaban sözlerine, "Kalite taahhüdümüze ve ürün geliştirmede­ki ileri görüşlü yak­laşımımıza dair tecrübelerimizi iş ortaklarımızla paylaşmaya hazırız. ELEVEX, asansör piyasasın­daki tüm yenilikleri ve gelişmeleri gözlemleme fırsatı sunuyor ve bu fırsatın şehrimizde olması tabi ayrıca mutluluk kaynağı. BLB-Balaban ola­rak kasnak konusunda belirleyici marka olma yolundayız ve ekibimize olan inancımız tam.

Fuar süresince, hem döküm hem de plastik seçeneklerdeki kasnak sistemlerimizin yeniliği üzerinde, ayrıca yüksek kaliteli motor tamburla­rımızda, ürünlerimizin çok yönlülüğünü ve ileri mühendisliğini sergileyecek temalara odakla­nacağız. Özellikle plastik kasnak çeşitlerimize güveniyoruz. Çünkü sektörde plastik kasnağa doğru bir akım var ve bunu değerlendirmek isti­yoruz. Keza yurt dışıda aynı şekilde.

ELEVEX öncesinde, etkili bir iletişimimiz oldu partnerlerimizle. Özellikle ihracat departma­nımız bu konuda çok iyi çalıştı. Hem mevcut müşte­rilerimiz hem de potansiyel gördü­ğümüz müşterileri­mize ulaştık. Sosyal medya olsun direkt aramak olsun mail trafiği olsun yoğun bir şekilde hem fu­arımıza hem şeh­rimize davet ettik. Keyifli ve hoş bir fuar öncesi dönem yaşadık. Proaktif bir iletişim yöntemini benimse­dik. Bu durum aynı zamanda bizim için bir data oluşturma vesilesi oldu. Bu süreç, fuar sırasın­da verimli tartışmalar ve değerli bağlantılar için bize bir alt yapı oluşturacak. Buna inanıyoruz.

BLB-Balaban, fuar organizasyonlarını diğer et­kenlerle birlikte uzun vadeli stratejimizin ayrılmaz bir bileşeni olarak görüyoruz. Fuarlar pazardaki varlığımızı sağlamlaştırmaya kasnak ve motor tamburu teknolojilerindeki yeniliklerimizi daha geniş bir kitleye yansıtmaya yardımcı olarak mar­ka büyümesini ve müşteri sadakatini destekliyor.

ELEVEX Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı'nın yenilikçi kasnak sistemlerimizi ve motor tambur­larımızı sergileyerek BLB-Balaban'ın pazardaki rekabetçi, yenilikçi, kaliteden taviz vermeyen, dışarıya ihracata yönelik olumlu yönde etkileye­ceğine inanıyoruz."