07 Şubat 2021,BOY FOTOSELİ VE ASANSÖR KILAVUZ RAYI İTHALATINDA GÖZETİM BELGESİ ŞARTI, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

BOY FOTOSELİ VE ASANSÖR KILAVUZ RAYI İTHALATINDA GÖZETİM BELGESİ ŞARTI

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca hazırlanan 2018/10 nolu “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 13 Haziran 2018 Tarihli ve 30450 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ 8431.31.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numaralı “Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli)”, 8431.31.00.00.12 GTİP numaralı “Asansör kılavuz rayları” ve 8431.31.00.00.19 GTİP numarası ile “diğerleri” olarak belirtilen  asansör ekipmanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

 

Buna göre; asansör ekipmanlarına ilişkin belirlenen gümrük kıymetinin altında olanların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulaması yürütülecek.

 

Kilogram başına birim gümrük kıymeti, “Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli)” olanlar için 25 dolar,  “Asansör kılavuz rayları” için 1 dolar, “Diğerleri” için 4 dolar olarak düzenlendi.

 

Söz konusu ürünler Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenecek ‘Gözetim Belgesi’ ile ithal edilebilecek. Gözetim Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

 

A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ve Avrupa Birliğine üye ülkelerden biri menşeli olan eşyanın ithalatında ise gözetim belgesi aranmayacak.

 

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde “www.ekonomi.gov.tr” yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılabilecek. Ayrıca, e-devlet “www.turkiye.gov.tr” adresinden de başvurular alınacak.