07 Şubat 2021,COVID-19'UN ASANSÖR SEKTÖRÜNE ETKİSİ, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

COVID-19'UN ASANSÖR SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Uzmanlar, bir salgının “pandemi” haline dönüşmesiyle sektörler üzerindeki üç ana potansiyel sonucunu; sürekliliğin olumsuz etkilenmesi, talep azalması, kesintisiz tedarik ve teslimat sorunu olarak gösteriyor.

Bir salgının ‘Pandemi’ye dönüşmesinin üç ana potansiyel sonucu asansör sektörünü nasıl etkiler?

• Sürekliliğin olumsuz etkilenmesi: Vaka sayısının 100 binleri, ölümlerin 10 binleri bulduğu ülkelerde; hayatını kaybeden, hastalığın yayılmasını önlemek için kendini izole eden ya da hasta ailesine bakmak zorunda olan birçok sektör mensubu çalışamıyor. Bu da saha ekiplerinin servis taleplerini yerine getirecek insan gücünden yoksun kalabileceği anlamına geliyor.

• Talep azalması: Pandemi dolayısıyla dünya genelinde alınan tedbirlerle çalışmalarına ara veren şantiyeler, AVM’ler ve iş yerleri hem yeni kurulumda hem de asansör kullanımının azalmasıyla asansör bakım ve onarımları gibi faaliyet alanlarında talep azalmasına sebep olabilir. Bu da sektörün maddi kayba uğraması demektir.

• Kesintisiz tedarik ve teslimat sorunu: Yine pandemi dolayısıyla yaşanacak olan hammadde temini ve transferi ile ilgili sorunlar üretimi olumsuz etkilerken, bu da sahada ihtiyaç duyulan asansör parçalarının temininin gecikmesi veya hiç gelmemesi anlamına gelebilir.

Sayılan bu üç faktörün her biri üretkenliğin azalmasına ve gelir üzerinde olumsuz bir etkiye yol açabilir.

COVID-19’un olumsuz etkisi nasıl azaltılabilir?
COVID-19’un her sektör üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemiye dönüşen Covid-19 salgınının “kontrol edilebildiğini” açıkladı. Ama bu hükümetlerin, işletmelerin, bireylerin birlikte hareket ederek tedbirlere uyması ile mümkün.

Asansör sektörüne baktığımızda bu tedbirler daha da önem kazanıyor. Asansör sektörü gerek üretim firmaları gerekse sahada faaliyet gösteren montör firmaları açısından fiziksel olarak yerinde bulunulmasını gerektiren bir sektör ve seyahat sektörün rutinleri arasında. Ayrıca sektörün faaliyet alanının coğrafi olarak genişliği de bir başka dezavantaj.

Sektörün sahip olduğu bu dezavantajlara rağmen alınacak önlemler ile Covid-19 pandemisinin etkisini en aza indirmek ise tabi ki mümkün.

Bir pandemi hazırlık planı yapın
Hazırlayacağınız bir pandemi hazırlık planı karşılaşma ihtimaliniz olan sorunlara uygun şekilde çözüm bulmanıza, Covid-19’un işletmeniz üzerindeki etkisini azaltmanıza ve iş sürekliliği sağlamanıza yardımcı olur.

Yapacağınız müdahale planı uzman tavsiyelerine dayanmalı ve şu sorulara cevap verebilmelidir.

• Personel eksikliği için hazırlık
Daha az personelle işimin sürekliliğini nasıl sağlayabilirim? Asansör arızaları ya da yetişmesi gereken ürün siparişlerine nasıl cevap verebilirim?
• Virüse maruz kalma risklerini tespit etmek ve azaltmak
Sahada çalışan personeliniz virüse ne kadar maruz kalıyor? Seyahat edecekleri alanları ve enfekte kişilerle veya kontamine olmuş maddelerle olası temaslarını düşünerek tedbir alın.
•İletimi azaltma
Hangi önlemler sahadaki, ofisteki çalışanlar, müşteriler ve genel halk arasındaki bulaşmanın en aza indirilmesine yardımcı olabilir?
• Olaylara yanıt verme
Bir çalışan hastalanırsa nasıl davranırsınız? Kime bilgi vereceğinizi düşünün (örneğin, çalışanın fiziksel temasta bulunduğu müşteriler ve iş arkadaşları).

Çalışanları ve müşterileri korumak için önlemler
Saha hizmeti sunan kuruluşlar, sahada ve ofiste çalışanlar ve müşteriler arasındaki bulaşma riskini azaltmak için politikalar uygulayabilir.

•Temel hijyen
Çalışanlarınıza sözlü ve görsel hatırlatmalarla sağlık yönergelerine dayanan hijyen önlemlerini hatırlatın. Maske kullanımı, ellere değil kollara öksürme ve düzenli, kapsamlı el yıkama gibi.
• Çevre temizliği
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; “Çalışanların ve müşterilerin temas ettiği yüzeylerdeki kirlenme, Covid-19’un yayılmasının temel yollarından biridir.” Çalışanlarınıza ekipmanlarını düzenli olarak temizlemeleri ve dezenfekte etmelerini önerin.
• Kişisel koruyucu donanım
Çalışanlarınıza sağlayacağınız kişisel koruyucu donanım virüs için fiziksel bir kalkan görevi görebilir ve eldiven, solunum maskesi ve hapşırma koruyucuları içerebilir.
• Risk taşıyan çalışanlara evde kalmalarını söyleyin
Çalışanlarınızdan hafif semptomları olan kişilere, yüksek riskli çalışanlara, hasta bir kişiyle temasta bulunanlara, yakın zamanda etkilenen bir bölgeye seyahat edenlere gerekli testlerin yapılmasını ve gerekirse bu kişilerin kendilerini izole etmelerini sağlayın.
• Online görüşme
Şirketinizde, tedarikçilerinizle ve müşterilerinizle yapacağınız toplantı ya da görüşmeleri mümkün olduğu kadar online olarak gerçekleştirin. Online görüşme işletmeniz ile birlikte çalıştığınız kişiler için de riski en aza indirir.
• Şirket güvenlik önlemleri
Şirketinizin Covid-19 güvenlik önlemlerini müşteriler ve tedarikçilerle paylaşın.