05 Eylül 2022,Dış Ticaret 2022 ilk 6 ay, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

Dış Ticaret 2022 ilk 6 ay

Türkiye'nin genel ihracatı, ilk 6 ayda yüzde 20 artarak 126 milyar dolara yaklaştı. Böylece 2022 yılı sonu için belirlenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefinde ilk 6 aylık hedefler tuttu. 2022 ilk 6 ayında ithalatta ise bir önceki döneme göre yüzde 40,6 oranında bir yükseliş kaydedilerek 177,2 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı. İhracatta 2022 yılı sonu için 6 aylık hedefler tuttu ancak dış ticarette açık büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan dış ticaret istatistiklerine göre; ihracat 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat yüzde 40,6 artarak 177 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılının ilk 6 ayında dış ticaret açığı yüzde 142,7 artarak 21 milyar 181 milyon dolardan, 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Haziran döneminde yüzde 83,2 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 71’e geriledi.

Enerji ve emtia fiyatlarının dünya genelinde yükselmesiyle artış kaydeden ithalat aynı zamanda Merkez Bankası'nın döviz bozdurma uygulamasından kaynaklı bazı ihracatçıların hammadde stoklamasına yönelmelerinin etkisiyle de Ocak-Haziran döneminde ciddi bir artış kaydetti.

Ticaret ve Enerji Bakanlığı tarafından ithalat artışı ile ilgili yapılan açıklamada; "Enerji ithalatımız, 2022 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 155 artarak 47,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam ithalat artışımızın yaklaşık yüzde 57’si enerji ithalatından kaynaklandı. Bu ithalat artışında enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişlerin etkisi açıkça görülüyor. Nitekim 2022 Ocak-Mayıs döneminde küresel enerji fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artış gösterdi. Küresel emtia fiyatlarındaki artışa paralel olarak en son açıklanan verilere göre 2022 Ocak-Nisan döneminde ülkemizin ithalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış gösterdi. Ancak ithalat miktar endeksimiz sadece yüzde 1,8 ile sınırlı bir artış gösterdi. Diğer taraftan, enerji ithalat birim değer endeksi aynı dönemde yüzde 190 artış gösterirken enerji ithalat miktar endeksi ise yüzde 5,3 azalış gösterdi. Yani Türkiye ithalat miktarını artırmadı. Artan, ithal enerjinin fiyatıdır." dendi.

İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,9 oldu
Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

Ara mallarının toplam ithalattaki payı %81,5 oldu
İthalatta, 2022 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı %82,1, sermaye mallarının payı %10,3 ve tüketim mallarının payı %7,5 oldu.

2022 ilk 6 aylık dönemde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 642 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 658 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 612 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 489 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 6 milyar 362 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,8'ini oluşturdu.  

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı
Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 27 milyar 742 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 20 milyar 82 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 499 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 583 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 746 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,5'ini oluşturdu.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,8 oldu
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Ocak-Haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9 oldu.

Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %69,3, Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,5 oldu. 

İhracat 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 118 milyar 55 milyon dolar oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,7 artarak 118 milyar 55 milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 168 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %130,1 artarak 21 milyar 762 milyon dolardan, 50 milyar 82 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Haziran döneminde %82,0 iken, 2022 yılının aynı döneminde %70,2'ye geriledi.