04 Haziran 2024,

"Elevex Konya Fuarı'nda ziyaretçi sayısının üst düzeyde olmasını bekliyoruz"

İlk kez düzenlenecek olan ELEVEX Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı’na, firmanızın hazırlık süreci nasıl ilerliyor?

Küçük Group olarak sektörel fuarlara oldukça önem veriyoruz. Türkiye’nin üretim üssü Konya’mızın tüm sektör temsilcilerini toplayarak bu güzel organizasyo­na ev sahipliği yapması bu şehrin üretici firması olarak bizleri ayrıca heyecanlandırmaktadır. Bu kapsamda ELEVEX Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı’na daha titiz ve özenli bir şekilde hazırlanıyor, en ince detay­lara kadar çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha önceki fuarlarda ürünlerimizi en iyi şekilde sergilediğimiz fark yaratan tasarımlara sahip stantlarla yer aldık. Elevex Konya Fuarı'nda da 480 metrekarelik alanda modern çizgilere sahip vizyoner bir stant çalışmasıyla müşteri­lerimizi en iyi şekilde ağırlıyor olacağız.

ELEVEX Konya’ya katılmak için özel olarak belirle­diğiniz hedefler nelerdir ve bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda rekabetin arttığı günümüz koşullarında tüketici dav­ranışları hızlı değişim göstermektedir. Bir ürünün tanıtımı, en az o ürünün üretimi kadar önemli hale gelmiştir. Ürünün piyasada kalıcı olmasını sağlamak ve tutundurma çabalarının, profesyonel bir yöntemle daha dikkatli ve titizlikle yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Marka bilinirliğini arttırmak, ihracatı geliştirmek, yeni pazarları keşfetmek ve bilgi toplamak, mevcut ilişkile­ri geliştirmek açısından fuarlar önemli role sahiptir. Bu yüzden Küçük Group olarak 200’e yakın katılımcının bulunduğu bu büyük organizasyona 3. Hall B-3’te bulunan standımızla ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız. Konya’da ilk kez böyle bir organizasyonun yapılıyor olması ile katılımın yoğun olacağını düşün­mekteyiz. Tüm iş ortaklarımızı standımıza bekliyor olacağız.

ELEVEX’e özel hazırladığınız yeni ürünler veya teknolojiler var mı? Kısa bir ön izleme yapabilir misiniz?

Küçük Group olarak her geçen gün değişen teknoloji ve küresel ihtiyaçlar kapsamın­da yatırımlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Ar-Ge çalış­malarımız kapsamında teknolo­jiye ayak uydurabilen ölçülerde ürünlerimizi modernize ede­rek geliştirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla üretim hattımızda kapa­site artırımına yönelik ciddi yatı­rımlar yapıldı. Makina parkımıza 2024 yılı Ocak-Mart dönemin­de CNC Torna Tezgahı, Lazer Kaynak Makinası, Robot ve kalıp yatırımları ile geliştirmeler yapıldı.

ELEVEX için sizi en çok heye­canlandıran konu nedir?

Konya; tarihi İpek Yolu başta olmak üzere, döne­min diğer önemli ticaret yolları üzerinde bulun­muş, doğuyla batı arasında köprü olmuş, kültürel zenginliği ve turizm potansiyeli yüksek bir şehir­dir. 12 organize sanayi bölgesi, 123 sanayi sitesi ile Türkiye’nin üretim üssü olarak anılmaktadır. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 10 ili arasın­da yer alan Konya, 160 ülkeye ihracat yapabilen toplamda 2.500’e yakın ihracatçı firmaya sahip­tir. İhracatta ve üretimde Türk asansör sektörün­de Konya asansör firmalarının önemli bir payı vardır. Sektör üretiminin ve ihracatının yaklaşık yüzde 40’ı Konya’dan yapılmaktadır. Bu kap­samda ülkemiz için önemli bir üretim ve ihracat hacmine sahip ilimizin Asansör sektörü için önem arz eden bu organizasyona ev sahipliği yapacak olması bizleri mutlu etmiştir. Bu kapsamda Türki­ye ve Dünya’dan çok sayıda katılımcıyı ağırlama­yı bekliyoruz.

Fuarın, firmanızın sektördeki konumunu güç­lendirmesini bekliyor musunuz? Bu beklenti­nizle ilgili detay verebilir misiniz?

Marka bilinirliğini arttırmak, ihracatı geliştirmek, yeni pazarları keşfetmek ve bilgi toplamak, mev­cut ilişkileri geliştirmek açısından fuarlar önemli role sahiptir. Bu kapsamda sektörde önemli fir­maların ev sahipliği yaptığı ilimizde ELEVEX Kon­ya Asansör ve Teknolojileri Fuarı’na katılımın üst düzeyde olmasını bekliyoruz. Bu anlamda yeni pazarlar ve müşterilere ulaşmanın daha kolay olacağını hedefliyoruz. Asansör sektörüne ait bu fuarın ilimizde ilk kez yapılacak olması ilimizin fuar merkezi konumuna getirilmesi kapsamında Konya Ticaret Odası tarafından da desteklenmesi ilgiyi arttıracağı kanaatindeyiz. Katılımcı sayısının yüksek olması ile yeni pazarlar ve müşteriler ko­nusunda iletişimin ve üretim kalitemizin gücüyle hem sektördeki hem de dünya pazarındaki konu­mumuza önemli katlılarının olacağını düşünmek­teyiz.

Fuar boyunca odaklanmayı planladığınız ana temalar veya konular nelerdir?

Küçük Group olarak; müşteriye yaratılan değer kavramının, rekabet üstünlüğü sağlamada en önemli unsurlardan birisi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede önümüze koyduğumuz temel he­deflerden biri; değeri tanımlamak, değeri yarat­mak ve değeri sunarak müşteri sadakatini yaka­lamaktır. Yatırımlarımızı bugüne kadar günümüz teknolojisine uygun olarak anı yakalayarak yap­mayı tercih ettik. Her zaman daha kaliteli olanı sunmayı kendimize amaç edindik. Bu sebeple müşterilerimizin bizi tercih sebeplerinin başında kalite ve güven duygusu gelmektedir. Odağımızı sahip olduğumuz bu değerlerden ödün verme­den korumaya devam edeceğiz.

Fuar öncesinde potansiyel müşteriler veya iş ortaklarıyla iletişime geçtiniz mi? Bu süreç na­sıl işledi?

Hem yurt içi hem de yurt dışı mevcut ve potan­siyel müşterilerimiz ile görüşmeler sağladık. Bu kapsamda hepsini ilimize 2024 yılının en büyük sektörel buluşmasına davet ettik. Çok olumlu geri dönüşler alınmış olup katılımcı sayısının üst dü­zeyde olmasını bekliyoruz.