29 Ocak 2021,GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE BULUNAN ASANSÖRLER DE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ KAPSAMINA ALINDI, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE BULUNAN ASANSÖRLER DE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİ KAPSAMINA ALINDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asansörlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin mevzuat değişikliğiyle, garanti süresi içinde bulunan asansörlerin etkin denetimi sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, Asansör Yönetmeliği kapsamında yer alan; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Asansörlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin mevzuat değişikliğiyle, garanti süresi içinde bulunan asansörlerin etkin denetimi sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bakanlığın 16 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle, asansörlerin piyasa gözetimi ve denetiminin kapsamı değiştirildi.

Yönetmelik sadece piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla garanti süresi içinde bulunan asansörleri kapsarken, garanti süresi dolan asansörlerin güvenliği periyodik kontrolle sağlanacak. Böylelikle tüm asansörlerin güvenliğine ilişkin süreç Bakanlıkça kontrol altında tutulacak. Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında garanti süresi içinde yer alan asansörlere odaklanılmasıyla, asansör monte edenler, monte ettiği ürünün bakımını üstlenmek isteyecek, bu durum kullanıcıya sunulan hizmet kalitesine olumlu yönde yansıyacak. Yeni düzenlemeyle ayrıca, sorumlunun kolaylıkla tespit edilmesi, dolayısıyla idari yaptırımların daha etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecek.

Asansör monte eden şirkete savunma hakkı
Eski mevzuat kapsamında yürütülen denetimlerde güvensiz olarak tespit edilen asansörlerin güvenli hale getirilerek kullanıma açılması, A tipi muayene kuruluşlarından alınacak yeşil renkli bilgi etiketine bağlanmış bulunurken, yeni yönetmelikle asansörün kullanıma açılması, test ve muayene kuruluşu tarafından yapılacak incelemeyle düzenlenecek rapor neticesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, yeni yönetmelikte savunma hükmü getirilerek asansör monte eden şirkete, tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin savunma hakkı da tanındı. Teknik düzenlemeye aykırılık ve güvensizlik tespitine yönelik “sorumlu” kavramıyla “savunma” kavramı da getirildi. Böylece, asansör monte edenin kendi kusurundan kaynaklanmayan durumlarda, idari yaptırımlarla, asansörü güvenli hale getirme maliyetiyle, test ve muayene masraflarıyla karşı karşıya kalmaması hedefleniyor.

Ocak-eylül döneminde 4 binden fazla asansör denetlendi
Bakanlığın piyasa gözetimi ve denetimi verilerine göre, bu yılın ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık sürede 4 bin 307 asansör denetlenirken, bunların 1414’ü uygunsuz bulundu. Bu ürün grubunda uygunsuzluk oranı yüzde 32,8 olarak tespit edilirken, uygunsuz asansörlere ilişkin yaklaşık 3,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Buna göre, garanti süresi içinde bulunan asansörler de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına alındı. Ayrıca, asansör monte edenin garanti süresi içinde piyasaya arz ettiği asansöre sahip çıkması sağlandı.


Düzenlemeyle, Resmi Gazete’nin 27 Ocak 2016 tarihli sayısında yayımlanan “Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” de yürürlükten kaldırıldı.