06 Eylül 2021,HEDEF PAZAR: LATİN AMERİKA, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

HEDEF PAZAR: LATİN AMERİKA

SORULAR:
S1. Ülkenizde kaç adet asansör ve yürüyen merdiven kurulu?
S2. Asansörlerin üretimini, kurulumunu, bakımını ve değiştirilmesini hangi yasalar düzenler?
S3. Ülkenize en çok hangi ülkelerden asansör ithal ediliyor?
S4. Komponent üretimi var mı? Varsa hangi ürünler üretiliyor? Bölgesel üreticilerin pazar payı nedir?
S5. Bölgedeki asansörlerin yaş ortalaması nedir?
S6. Asansör servis ve üretiminde kaç kişi çalışıyor? Asansörlerin servis ve üretiminde kaç firma var?
S7. Binaların ortalama kat sayısı kaçtır?
S8. Bölgedeki asansörlerin çalışmasını hangi devlet kurumları kontrol ediyor?
S9. Bölgedeki eski asansörleri değiştirmek için bir hükümet programı var mı? Finansman nasıl sağlanır? 

ARJANTİN
C1- Arjantin'de 300.000'den fazla asansör kurulu. Arjantin'in başkenti Buenos Aires Özerk Şehri'nde 200.000 adet, Gran Buenos Aires olarak adlandırılan Buenos Şehri çevresindeki banliyölerde 40.000 adet,  Buenos Aires eyaletinin geri kalanında 30.000 adet. 

Bu üç bölge, tüm ülkedeki asansör ve yürüyen merdivenlerin yüzde 90'ına sahip. En fazla asansör sayısına sahip diğer şehirler ise; Córdoba (10.000), Rosario (9.000), Mar del Plata (6.500), La Plata (5.000) ve Mendoza (3.500) olarak sıralanıyor.

C2- Arjantin'de asansörlerin geliştirilmesi, imalatı ve montajı ile ilgili yönetmelik ve standartlar belediyelerin yetkisinde. Her belediyenin kendi standartları ve/veya yönetmelikleri var. Ülkenin çoğunda kullanılan ve her belediye tarafından yapılan değişikliklere de kılavuz olan "Buenos Aires Özerk Şehri Yapı Yönetmeliği" de var. Mevcut 962 sayılı "Herkes İçin Fiziksel Erişilebilirlik Kanunu" da kullanılıyor. Üretim ve kurulum standardı olarak da "IRAM 3681" takip ediliyor.

C3 - İthalat Avrupa ve Asya'dan, özellikle Çin'den yapılıyor.

C4- Arjantin, asansör ve komponent üretimi konusunda yüz yıllık uzun bir geleneğe sahip. Arjantin'de hemen hemen tüm parçalar üretiliyor. Ancak bugün için kılavuz ray üretimi durduruldu. Elektronik cihaz yapmak için bazı küçük parçalar Asya'dan ithal ediliyor ve ayrıca makina motor ve komple asansörler gibi diğer ürünler de Avrupa ve Asya ülkelerinden ithal ediliyor. Böylece kullanıcılar yerli veya yabancı ürünler arasında seçim yapabiliyor.

C5 - Asansörlerin yaş ortalaması 30 ila 40 yaş arasında.

C6 - Arjantin'de asansör sektöründeki firmalarda 15.000 ile 20.000 arasında kişinin çalıştığı tahmin ediliyor. Ve ülke genelinde üretici, montajcı ve bakımcı yaklaşık 1500 şirket olduğu tahmin ediliyor.

C7 - Ülkenin genelinde bina yükseklik ortalaması 6 ila 10 kat arasında. Buenos Aires'te ise ortalama 8 ila 12 kat arasında.

C8- Buenos Aires şehri devlet kurumu 'DGFYCO', asansör kontrollerinin yanı sıra, koordine edilen rasgele ziyaretler yoluyla asansörlerin durumunu izlemekten ve ayrıca şikayetleri veya acil çağrıları takip etmekten sorumlu. Diğer Arjantin şehirlerinde ise durum belediyeye göre değişiyor. Arjantin'de büyük şehirlerden sorumlu belediyeler bölgelerindeki asansörleri üzerinde iyi bir kontrole sahip. Ayrıca yetkilendirilmiş şirketler tarafından yapılan zorunlu aylık kontroller, asansörleri güvende tutuyor.

C9- Eski asansörleri değiştirmek için bir hükümet programı ya da finansman yok.

BOLİVYA
C1- Şu anda Bolivya'da 2.800'den fazla asansör ekipmanı ve 1.000'den fazla yürüyen merdiven bulunuyor.

C2- Düzenleyici Kanun 545 07/14/2014 (Uluslararası Çalışma Örgütü - ILO'nun 167 No'lu "İnşaatta Güvenlik ve Sağlık Anlaşması").

C3 - Asansörler çoğunlukla İspanya, Arjantin, Çin ve  Brezilya'dan ithal ediliyor.

C4- Bolivya'da asansörlerin mekanik aksamları yaygın olarak üretiliyor. Asansörlerin mekanik aksamları çok gelişmiş ancak elektrik veya elektronik aksamlar gelişmemiştir.

C5- Asansör yaş ortalaması 10 ila 25 yıl.

C6- Çalışan ve firma sayısı ölçülmesi zor bir bilgi.

C7- Asansörler ortalama 6 kat, 6 durak.

C8 - Asansörler Bolivya standardına sahip IBNORCA tarafından denetleniyor.

C9- Eski asansörleri değiştirmek için bir hükümet programı ya da finansman yok.
BREZİLYA
C1 - Yaklaşık 500 bin asansör ve 5 bin yürüyen merdiven olduğu tahmin ediliyor. Sadece São Paulo şehrinde, şehir vilayetinde kayıtlı 78 bin asansör var.

C2- Kanunlar belediyeler tarafında belirlenir. Yani her belediyenin konuyla ilgili kendi mevzuatı vardır. Ancak ABNT (Arjantin'deki IRAM), Brezilya ürünlerindeki projeleri ve üretimi de düzenler.

Standardizasyon
ABNT NBR 16083: 2012'ye ek olarak diğer bazı standartlar ABNT tarafından düzenlenmektedir. Ayrıca engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için erişilebilirlik konusunu da bu standart ele almaktadır. ABNT NBR NM olarak tanımlanan bazı standartlar Mercosur bölgesinde geçerlidir.
• ABNT NBR 16042: 2012 - Elektrikli yolcu asansörleri - Makine dairesiz asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik gereksinimleri
• ABNT NBR 15597: 2010 - Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik gereksinimleri - Mevcut asansörler - Elektrikli yolcu asansörleri ile elektrikli yolcu ve forklift asansörlerinin güvenliğini artırmaya yönelik gereksinimler
• ABNT NBR 12892: 2009 - Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için tek aile veya kullanım asansörleri - İnşaat ve kurulum için güvenlik gereksinimleri
• ABNT NBR NM 313: 2007 - Yolcular için asansörler - İnşaat ve kurulum için güvenlik gereksinimleri - Engelliler de dahil olmak üzere insanların erişilebilirliği için özel gereksinimler
• ABNT NBR NM 267: 2002 - Hidrolik yolcu asansörleri - Yapım ve kurulum için güvenlik gereksinimleri
• ABNT NBR NM 196-DEZ: 1999 - Yolcular ve forkliftler için asansörler - Kabinler ve karşı ağırlıklar için kılavuzlar - Profil T
• ABNT NBR NM 207: 1999 - Elektrikli yolcu asansörleri - Yapım ve kurulum için güvenlik gereksinimleri
• ABNT NBR 14364: 1999 - Asansörler ve yürüyen merdivenler - Asansör ve yürüyen merdiven denetçileri - Yeterlilik
• ABNT NBR 10982: 1990 - Elektrikli asansörler - Çalıştırma ve sinyalizasyon cihazları - Standardizasyon
• ABNT NBR 5665: 1983. Düzeltilmiş versiyon: 1987 - Asansörlerde trafik çalışmaları
• Terminoloji ile ilgilenen ABNT NBR 5666
C3 - İthalat yoğun olarak Avrupa'dan yapılıyor. Yoğunlukla İspanya ve İtalya'dan.

C4 - Global şirketlerin üretim tesisleri ve küçük çapta komponent üretimi mevcut. Döküm konusunda da üreticiler mevcut. 

C5 - Asansörlerin ortalama yaşı 30 yıl.

C6- Şirketler her bölgede kayıtlıdır. Sadece São Paulo şehrinde hizmet ve asansör imalatında faaliyet gösteren 132 yasal şirket var. Hala yasallaştırılmamış şirketler de mevcut.

C7- Bina yükseklikleri ve asansör durakları; Rio de Janeiro 8 ila 12 kat arasında; São Paulo 10 ila 16 kat arasında. Sorularımıza cevap veren katılımcı bizzat 7 asansörlü (6 sosyal ve 1 servis) 34 katlı bir binada yaşıyor.

C8- Asansör ile ilgili kurumlar vilayetlerdir (veya belediye yönetimleridir). Brezilya'da 3 yönetim kademesi vardır: Federal (Cumhuriyet Başkanlığı); Eyalet (Eyalet valisi) ve Belediye (vilayetler).
Her vilayetin asansör gibi konuların kontrolü ile ilgili kendi yönetmeliği vardır.

C9- Eski asansörleri değiştirmek için bir hükümet programı ya da finansman yok. Sektörü düzenleyen belediye kararnameleri ve yıllık denetim zorunluluğu var.

ŞİLİ
C1- Halihazırda mevcut asansör tesisinin doğru bir kaydı olmamasına rağmen, toplamda 45.000 asansör olduğu tahmin ediliyor.

C2- Asansörler  20296 ve 20290 sayılı kanunlar ile düzenleniyor.

C3- Asansörlerin çoğu Asya menşeli ve daha az ölçüde Avrupa menşeli. Başka menşeli asansör yok.

C4- Şili'de, önemli bir değer olarak kabul edilemeyen nadir istisnalar dışında, asansörlerin hiçbir bileşeni veya parçası üretilmez.

C5- Şili'de asansör kurulumunun yaygınlaşması yaklaşık 25 yıl önce meydana geldi. Eski asansörlerin çoğu yeni teknolojiler kullanılarak modernize edildiğinden asansörlerin yaşını hesaplamak zordur. Ortalama yaşın 25 ila 30 yıl olduğunu söylenebilir.

C6- Çoğu bakım işçisi ve montajcı olan işçi sayısı 3.000'i aşıyor. Bileşenler veya komple asansörler üretilmediği için bu konuda çalışan ve firma bulunmuyor.

C7- Şu anda, bazı belediyeler düzenleyici planlarında, çevreye zarar veren emlak projelerinin izin verilen yüksekliğini sınırlamıştır. Yükseklik ortalama 10/12 kat.

C8- Temel olarak, her şehrin Belediyesi, asansörlü her bina için 20296-20290 sayılı Kanuna uyulmasını düzenlemekte ve zorunlu kılmaktadır.

C9- MINVU aracılığıyla kanalize edilen, daha spesifik olarak, belediye tarafından desteklenen bir proje sunarak toplu olarak talep edilebilecek, konut iyileştirme için devlet sübvansiyonları vardır.

KOLOMBİYA
C1- Kolombiya'da asansör, yürüyen merdiven ve asansör tipi platformdan oluşan yaklaşık 200.000 ünite var.

C2- Asansörler Kolombiya'nın bazı şehirlerinde, her şehrin yönetimi tarafından koordine edilen "Kolombiya Teknik Standardı NTC 5926-1" normu ile düzenlenir.

C3- Asansörlerin %79'u Çin'den, %1'i Avrupa'dan ithal ediyor ve %20'si yerel olarak üretiliyor.

C4- Yedek parçaların çoğu ithal olup, mekanik aksamlar büyük ölçüde yerli olarak üretiliyor.

C5- Bölgedeki asansörlerin yaş ortalaması 20.

C6- Ulusal düzeyde sendikada ortalama 1000 kişinin çalıştığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda, daha önce farklı çok uluslu şirketlerden emekli olan eski teknisyenlere ait olan ekipmanların bakımını yapmaya adamış bir dizi küçük şirket doğdu. Ticaret Odası siciline göre 500'den fazla şirket var.

C7- Kolombiya'da her şehrin kendine has bir topografyası ve yapıları birbirinden biraz farklı kılan bir kültürü var ama ortalama kat sayısının 12 ile 15 arasında olduğunu söyleyebiliriz.
C8- Afet önleme kuruluşları aracılığıyla her şehrin yönetimi asansör kontrol ve denetimi yürütülür.

C9- Eski asansörleri değiştirmek için bir hükümet programı ya da finansman mevcut değil. Kolombiya'nın bazı şehirlerinde asansör sertifikasyonu gerekliliklerinin zorunlu olduğu ve sahiplerinin asansörü söz konusu düzenlemelere uyacak şekilde değiştirmesini veya modernize etmesini sağladığı açıktır.

EKVATOR
C1-Ekvador'da Quito, Guayaquil ve Cuenca gibi çeşitli şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde sahip olduğumuz yürüyen merdivenlerin yanı sıra yerli ve ithal yaklaşık 15.000 asansör kuruludur.

C2- Ekvator'da asansörlerin üretimini, kurulumunu, bakımını ve değiştirilmesini düzenleyen yasalar bulunmuyor. 

C3- Ekvator'da asansörlerin çoğu Hyundai, Mitsubishi, Fujitec marka, ayrıca Monarch kontroller, Movidick ve Uruguaylı kartlardan oluşuyor.

C4- Ekvator'da bileşen veya yedek parça üretimi nadirdir. Sadece kasnak ve kabin imalatı var.

C5- Ortalama asansör yaşı 20 ila 25 yılı aşıyor, ancak hala kontaktörlerle çalışan çok daha yaşlı asansörler de var.

C6- Asansörlerin servis ve imalatında çalışan kişi sayısı oldukça fazla, aynı şekilde Şirketler Müfettişliği'nde kayıtlı sahada çalışan firma sayısı 1000 civarında. Aynı şekilde kayıtsız çalışan 50'ye yakın firma daha olabilir.

C7- Ortalama konut kat sayısı, 8 ila 16 kat arasında değişiyor.

C8- Ekvator'da aslında asansörün çalışmasını kontrol eden devlet kurumları yok. Bu nedenle ikinci el asansörlerin montajını yapıp müşteriye zarar veren ve asansörlerin doğru montajını bilmeyen çok sayıda paravan firma bulunmaktadır. Kontrol eksikliği işini iyi yapan, iyi şirketlerin önemli bir sorunu. 

C9- Bölgedeki eski asansörler için bir değiştirme programı mevcut değil.
MEKSİKA
C1- 90.000'den fazla asansör mevcut.

C2- Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların bakımı için NOM-053-SCFI-2000. 

C3- Asansör ithalatı Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İspanya, Japonya ve Kore'den.

C4- Son 10 yılda bölgesel üreticilerin varlığı yok denecek kadar azaldı.

C5- Asansör yaş ortalaması 20 yıl.

C6- Ülkede 40'tan fazla satış ve montaj firması, 80'den fazla servis firması var.

C7- Konut Kategorisi: Ortalama 12 - 15 kat arası.

C8- Ekonomi Bakanlığı ve Federal Tüketici Savcılığı resmi düzenlemelere uyumu izlemekten sorumlu kurumlardır.

C9- Eski asansörleri değiştirmek için bir hükümet programı ya da finansman mevcut değil.