17 Temmuz 2023,İhracatçıların yüzde 40’ı ödeme alamama endişesi taşıyor, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

İhracatçıların yüzde 40’ı ödeme alamama endişesi taşıyor

Allianz Trade’in, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, İngiltere ve ABD'den yaklaşık 3 bin ihracatçı şirketle gerçekleştirdiği ankete göre, şirketler 2023 ihracat beklentileri konusunda nispeten iyimser olsa da ekonomik belirsizlik endişesini de yaşamaya devam ediyorlar. Anket sonuçlarına göre ayrıca, ihracatta ödeme alamama riskinde artış bekleyen katılımcıların oranı 2022 başındaki ankete kıyasla 11 puan artarak ortalamada yüzde 40'a yükseldi.

Ciro artışı bekleyenlerin oranı azaldı
İhracat, tedarik zinciri aksaklıkları ve Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ÇSY) stratejilerine dair soruların yer aldığı ankete göre, ciro artışı bekleyen şirketlerin oranında geçen yıla kıyasla bir azalma da söz konusu. 2022’de katılımcı şirketlerin yüzde 80’i ihracat yoluyla elde edilen cironun bir önceki yıla göre artmasını beklerken, bu yıl bu oran yüzde 70’e geriledi. Bu gerileme küresel ticaret ortamının 2023’te daha az güven verdiğinin bir yansıması olarak yorumlanıyor. 2022 yılında küresel ticaretin yüzde 3,8 büyümesine karşın 2023’te bu oranın yalnızca yüzde 0,7 olduğu görülüyor. Şirketlerin, yeni pazarlara yönelik iştahlarının azaldığı ve önceliğin mevcut pazarların konsolidasyonunda olduğu belirtilen Allianz Trade Küresel Anket katılımcıların yüzde 63'ünün hali hazırda bulundukları ülkelerde yatırımlarını artırmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Sadece yüzde 47'si yeni ülkelere yatırım planlıyor
Rapora göre katılımcıların sadece yüzde 47'si yeni ülkelere yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca, ihracat stratejileri bakımından, şirketlerin yüzde 55'inden fazlası mevcut bulunduğu ülkelerde pazar payını artırmayı planlarken, yaklaşık yüzde 52'si pazarlarını çeşitlendirmeyi ve yeni ülkeler hedeflemeyi düşünüyor.

İhracat finansmanında nakit hâlâ lider
Ankete göre; firmaların ihracat geliştirme planlarını nakit, banka kredileri ve ödeme koşullarına bağlı olarak finanse edecekleri belirtiliyor. Ancak, şirketlerin nakit tamponlarının azaldığı ve kredilerin sıkılaştığı bir ortamda alternatifler arasında çok da fark kalmadığı vurgulanıyor. Allianz Ticaret CEO'su Aylin Somersan Coqui, “Merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesiyle şirketler, daha düşük talep, kârlılıkta ek baskı ve sıkılaşan kredilerin bir kombinasyonuyla karşı karşıya. 2023’te ihracatta daha uzun ödeme vadelerine ve daha yüksek ödeme alamama riskine karşı hazırlanıyorlar. Bu durum, 2022’deki yüzde 2'lik artıştan sonra 2023’te yüzde 21 artmasını beklediğimiz küresel iflaslara ilişkin öngörümüzle uyumlu" dedi.