07 Mart 2022,Küçük Group: Ürünlerimizi 40’ın üzerinde ülke ile buluşturduk, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

Küçük Group: Ürünlerimizi 40’ın üzerinde ülke ile buluşturduk

Küçük Group olarak 2021 yılını Mart ayından bu yana Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 25.000 metrekare alana sahip yeni fabrika binalarında faaliyetlerini yürüten Küçük Group'un Genel Müdürü Devrim Kılıç, "Kalite olgusundan asla ödün vermeden fabrikamızda üretilen ürünlerimizi Ortadoğu, Avrupa, Balkan ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülke ile buluşturduk. Hem mevcut hem de yeni müşterilerimizle olan ilişkilerimizde derinleşme yoluna giderek uzun süreli ilişkiler kurup ticaretin sürdürülebilir olmasını amaçlıyoruz. Portföyüne yeni ülke ve müşteriler katma hedefinde olan firmamız Rusya Bölgesi için EAC belgesini almış olup yeni pazarlara girmek için gerekli adımları atmıştır. Amacımız ciro içerisindeki payı yüzde 25 olan ihracat hacmimizi yüzde 50 seviyesine çıkarmak olup yatırımlarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz." dedi.

Devrim bey merhaba, 2021 yılındaki firma verilerinizi önceki yıla göre değerlendirdiğinizde karşılaştığınız tablo olumlu mu olumsuz mu? Bu verilerden hareketle 2022 ihracat öngörüleriniz nelerdir?
Merhaba. 2021 yılında başladığımız yatırım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte fabrikamız modern bir entegre tesise dönüşmüştür. Yapılan makine parkı yatırımları ve personel istihdamları, yurt dışı hedef pazarlara yapılan ziyaretlerden alınan olumlu sonuçlar, yurt içi satış ağımızın genişlemesi gibi etkenler, ürünlere olan talebin artışına sebep olmuştur. Talepleri karşılayabilmek amacıyla çift vardiya sistemine geçilerek üretim kapasitemiz yüzde 40 artış göstermiştir. Bunun sonucu olarak da 2021 yıl sonu ciromuz önceki yıla göre yüzde 90 artış göstermiştir.

2022 yılında yurt içi piyasanın daha kontrollü büyüyeceği öngörüsü firmaları ihracata yönelmeye teşvik edecektir. Dış ticaret departmanında personel kadromuza yaptığımız istihdamlar ve yeni ülkelerin müşteri portföyümüze dâhil olmasıyla birlikte ihracat hacmimizin artmasını hedefliyoruz.  
Pazar payınızı arttırma adına ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Günümüzde işletmeler, oldukça farklı bir rekabet arenası ile karşı karşıyadır. Ürün farklılaşmasının giderek daha da zorlaştığı, küresel piyasaların ve rakiplerin giderek arttığı, tatmin edilmesi giderek zor hale gelen farklı bir müşteri yapısının ortaya çıktığı bir ortamda, değişik pazarlama yöntem ve stratejilerini uygulamaya başlamışlardır. Küçük Group olarak; müşteriye yaratılan değer kavramının, rekabet üstünlüğü sağlamada en önemli unsurlardan birisi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede önümüze koyduğumuz temel hedeflerden biri; değeri tanımlamak, değeri yaratmak ve değeri sunarak müşteri sadakatini yakalamaktır.

Firma olarak geleneksel pazarlama anlayışı ile değer temelli pazarlama anlayışını birleştirme arzusundayız. Hem yeni müşteriye temas edip portföye katmak hem de mevcut müşterilerimizde ürün çeşitliliği anlamında derinleşme sağlamaktır. Bu saye de pazar payı artışı yanında müşteri payı artışı da bizim için önem arz etmektedir. Üstün kalite, müşteri tatmini, müşteri bağlılığı ve müşteri değeri olgularıyla oluşturduğumuz şirket kültürümüzü bizimle birlikte dünyaya yansıtan genç ve dinamik bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Güncel yatırımlarınız ve Ar - Ge çalışmalarınızdan bizlere bahseder misiniz?
Üretim hattımız "elitpro" markasıyla kablo, asansör kapısı, talaşlı üretim, denge zinciri ve fotosel üretimi olarak beş ana hatta ayrılmıştır. Makine parkurumuzda kapasite ve verimlilik artışına odaklı yatırımlar yaptık. Bu kapsamda ilk olarak 8 olan kablo üretim hattımızı 12’ye çıkardık. Mevcut hatlarda ise yaptığımız otomasyon yatırımları ile verimlilik ve kapasite artırımı sağladık. 

Endüstriyel robot sayımızı puntolama ve kaynak robotu alımları ile 2 adetten 4 adete çıkardık. Bunların yanında halihazırda bulunan kodlama makinası, giyotin makas, eksantrik pres, rulo açıcı ve kalıp yatırımlarına ilave alımlar yapılarak mevcut sayılarını arttırdık. Değişen teknoloji ve sektör talepleri doğrultusunda mevcut ürünlerimiz ve yeni ürün çeşitliliğinin artışına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

2022 yılı hedeflerimizden biri olan Çatı GES proje yatırımımız, çağrı mektubunun alınmasıyla hayata geçirilmiştir. 1MW kapasiteli projemizin yatırım süreci başlamış olup 2022 yılı Niasan ayında çalışır hale gelmesi planlanmaktadır. Bu proje ile tesisimizde ihtiyacımız olan elektrik tüketiminin tamamını karşılayabilecek aynı zamanda da tüketim fazlasını tasarruf edebilecek duruma geleceğiz.  

2022 yılında Türkiye ve dünya ekonomisi için öngörünüz nedir?
2020 yılında Pandemi sürecinin başlaması ile Dünya genelinde ülke ekonomileri zor anlar yaşadı. Özellikle hammadde ve emtia maliyetlerinin agresif artışları gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada olumsuz bir hava yarattı. 

2021 yılında aşı çalışmalarının sonuç vermesi ve pandemi teşvikleri ile hızlı bir toparlanma sürecine girilse de, toparlanmayı zayıflatan bir etken olarak, daha bulaşıcı COVID-19 varyantlarının küresel ve bölgesel ölçekte yayılmaya devam etmesi, risklerin devam ettiğinin göstergesi oldu. 

Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde iç politika tercihlerimizin 2021 yılında kur tarafında yüksek volatiliteye yol açtığı görülmüştür. Dünya genelinde salgın sebebiyle hammadde üretiminde yaşanan aksamalarla birlikte, üreticimiz hammadde tedarikini daha pahalı yapmak zorunda kalmıştır. Bunun doğal sonucu olarak yüksek enflasyon tüm dünya ülkeleriyle birlikte gelişmekte olan ülkelerin de ciddi bir sorunu haline gelmiştir. 

Ülkemizde 2022 yılının yüksek enflasyon baskısı ile geçeceği öngörülmektedir. Enflasyonun yüksek olması tasarruf sahiplerinin TL varlıklarının negatif reel faiz karşısında değer kaybetmesine yol açacağından, farklı varlıklara yatırımlara yönelmesine sebep olacaktır. Bu sebeple dövize olan talebin cazibesini yitirmeyeceğini ve kur hareketliliğinin 2022 yılında devam edeceği tahmin edilmektedir.