07 Şubat 2021,MALATYA’DA , “GÜVENLİ ASANSÖR, SEKTÖR BULUŞMASI” PANELİ DÜZENLENDİ, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

MALATYA’DA , “GÜVENLİ ASANSÖR, SEKTÖR BULUŞMASI” PANELİ DÜZENLENDİ

'Ürün Güvenliği Haftası' kapsamında Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (MASDER) ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 'Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetim ve Denetim Bağlamında Güvenli Asansör Sektör Buluşması' adıyla bir panel düzenledi.

Piyasaya arz edilecek her ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ve sağlığı ile çevreye zarar vermeyecek şekilde üretilmesi ‘Ürün Güvenliği’ni, kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında, risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçüde risk taşıyan ve temel gerekleri sağlayan ürün de güvenli ürünü ifade ediyor.

 

Güvenli ürünlerin kullanılması, bu ürünlerin tercih edilmesi ve güvensiz ürünler konusunda farkındalığa sahip olunması için hem piyasaya arz edilen ürünleri kullanan vatandaşları hem de üreticileri daha yakından bilgilendirmek amacıyla 2013 yılından bu yana her yıl ekim ayında ‘Ürün Güvenliği Haftası’ çeşitli etkinlikler ile düzenleniyor.

 

Bu yıl 22-26 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Ürün Güvenliği Haftası’ kapsamında bir çok sektörde olduğu gibi asansör sektöründe de bir dizi etkinlik düzenlendi.

 

Bu etkinliklerden biri de 26 Ekim Cuma günü Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda, Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (MASDER) ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetim ve Denetim Bağlamında Güvenli Asansör Sektör Buluşması' adıyla düzenlenen paneldi.

MASDER Başkanı Cafer Altundağ ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen panele Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Ticaret il Müdürü, TSE İl Müdürü, AYK Muayene Kuruluşu temsilcisi, üniversite, belediye, yapı denetim firmaları, Elektrik ve Makine Mühendisleri Oda temsilcileri ile çok sayıda asansör firma temsilcisi katıldı.

 

Ayrıca Şehit Gökhan Erten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Asansör Dalı Öğrencileri ve Öğretmenleri de panelde hazır bulundu.

Panelde yaptığı konuşma ile katılımcıları selamlayan MASDER Başkanı Cafer Altundağ, katılımcılara asansör sektörü ve başkanı olduğu Malatya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (MASDER) hakkında bilgi aktardı.

 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı da paneli açılış programında bir konuşma yaptı, Gülaçtı konuşmasına 22-26 Ekim Ürün Güvenliği haftası kapsamında MASDER ile birlikte düzenledikleri “Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bağlamında Güvenli Asansör Sektör Buluşması” programına sağlanan katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

 

Konuşmasında “İçinde bulunduğumuz Ürün Güvenliği Haftası nedeniyle Malatya ilimizde Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen PGD Denetim faaliyetleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum.” diyen İl Müdürü Akif Gülaçtı şu bilgileri paylaştı:
“Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaz yakan cihazlardan otomotiv aksam ve parçalarına, profesyonel maksatla sanayi üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi bin 500 kadar ürünün piyasadaki denetimleri Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

 

Denetimlerde öncelikle ürünlerin sahip olması gereken ve ürünün güvenli bir şekilde üretildiğini gösteren belgeler incelenmekte; denetçilerimiz tarafından gerek görülmesi durumunda ürün test ve muayeneye gönderilmekte ve bu işlemler sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen ürünler için piyasadan toplatmaya varan önlemler alınabilmektedir.

Bu bağlamda Malatya İlimizde 2018 yılının ilk dokuz ayında bin 198 adet ürün denetlenmiş, 13 adet ürün aykırı bulunmuştur. Ve gerekli idari işlem yapılmıştır.

Günümüzde hızlı kentleşme ve buna bağlı olarak gelişen dikey yapılaşma ile asansörler artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Asansörler proje aşamasından-imalatına, montajından-periyodik kontrol aşamasına kadar kontrol altında tutulması gereken dikey taşıma araçlarıdır. Dolayısıyla insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Görsel ve yazılı medyada asansörlerin sebep olduğu kaza haberlerini sık sık duymakta ve okumaktayız. Asansör kazalarının çoğu maalesef sakatlıklar ve ölümlerle sonuçlanmaktadır. Olası mağduriyetlerin yaşanmaması için yapı denetim firmasından asansör montaj firmasına, ruhsat makamından bakım firmasına, A tipi muayene kuruluşundan bina yöneticisine kadar tüm tarafların mevzuatlar doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.

 

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile bina yöneticilerine çok önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Bina yöneticileri; asansörlerin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yetkili bir asansör montaj ya da bakım firması ile bakım sözleşmesi imzalayarak; ayda bir kez bakımını, yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan ve bakım ve periyodik kontrol ücretlerinin ödenmesinden sorumludur. Ayrıca asansör kontrolü neticesinde asansöre yapıştırılan etiketleri ve kendisine teslim edilen rapor ve belgeleri korumakla yükümlüdür. Yıllık kontrollerini zamanında yaptırmaları ve kırmızı etiketli asansörleri kesinlikle kullandırmamaları ve 60 gün içerisinde güvenli hale getirilerek takip kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir.

 

Son zamanlarda A tipi muayene kuruluşları tarafından İl Müdürlüğümüze bazı bina yöneticilerinin yıllık periyodik kontrol yaptırmak istemedikleri yönünde şikâyetler gelmektedir. Yıllık periyodik kontrol işlemi asansörlerin güvenli olduğunun kontrolü için çok önemlidir. Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, bina sorumluları tarafından yukarıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde bin 49 TL ile 42 bin 78 TL arasında idari para cezası uygulanmaktadır.

 

2016-2018 Yılları arasında İl Müdürlüğümüze ALO 130 şikâyet hattı üzerinden 51 asansör şikâyeti başvurusu yapılmış olup şikâyete konu asansörler, İl Müdürlüğümüz Denetim personeli tarafından yerinde denetlenmiştir.

 

-Malatya’da asansörlerin yüzde 91’i güvenli

23 Ekim 2018 tarihi itibari ile Malatya’da kullanımda bulunan ve muayene kuruluşları tarafından kontrol yapılan 6 bin 49 asansörden 553 adedine kırmızı veya sarı yani güvensiz, 5 bin 496 adedine ise yeşil veya mavi etiket yapıştırılmıştır. Kullanımda bulunan asansörlerin yüzde 9 nun güvenli olmadığı anlaşılmaktadır.

 

İlimizde krmızı ve sarı etiketli asansör sayıları incelendiğinde; Periyodik kontrollerin ilk başlangıcında yüzde 84 ler seviyesinde olan güvensiz asansör oranının 23 Ekim 2018 tarihi itibari ile yüzde 9 seviyesine düştüğü görülecektir.”

 

Sunumlar

Açılış konuşmalarının ardından sunumara geçildi. İlk sunum PGD Denetçisi ve Elektrik Elektronik Mühendisi Mehmet Gündem tarafından ‘Ürün Güvenliği ve Denetimi’ konusunda yapıldı. Mehmet Gündem’in ardından ‘Asansör HYB Denetimleri’ başlığı ile TSE Belgelendirme Uzmanı Gün Sazak Kazanoğlu sunumunu gerçekleştirdi.

 

‘Asansör Muayenelerinde Karşılaşılan Uygunsuzluklar ve Dikkat Edilmesi Gereken Husular’ başlığı ile yapılan TSE Uzmanı Melih Karadoğan’ın sunumunun ardından panelin son konusu olan ‘Sektörün Paydaşlardan Beklentisi ve Çözüm Önerileri’ konulu ASFED Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi İbrahim Çakır’ın sunumu ile program sona erdi.