08 Temmuz 2020,PROJE BAZLI TEŞVİK İÇİN ŞARTLAR BELİRLENDİ, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

PROJE BAZLI TEŞVİK İÇİN ŞARTLAR BELİRLENDİ

Proje bazlı devlet yardımı kapsamında yatırımlara verilecek nitelikli personel, enerji ve hibe gibi desteklerinin uygulama esasları belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımla istihdam edilenler dikkate alınarak yatırım veya işletme döneminde uygulanacak.

Söz konusu teşvikten yararlanılan personel için kamu tarafından sağlanan başka bir nakdi ücret desteğinden faydalanılamayacak.

Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleriyle bunların birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları için nitelikli personel desteği başvurusunda bulunulamayacak.

Destek, her bir nitelikli personel için kararda belirlenen aylık azami tutarın aşılmaması kaydıyla, bu çalışanlara ödenen net ücret kadar sağlanacak.

Enerji desteği

Enerji desteği, belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak.

Destek ödemesi, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş, bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılacak.

Faiz veya kâr payı desteği

Yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılan yatırım kredileri veya finansmanına ilişkin faiz veya kar payı desteği uygulanabilmesi için teşvik belgesi kapsamı yatırımda kullanılması şartı aranacak.

Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 25'i karşılanacak

Hibe desteği ödemesi, makine ve teçhizat yatırım tutarının yüzde 25'ini geçmemek üzere belirlenen oranda ve azami destek tutarına ulaşıncaya kadar ödenecek.

Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanacak ve teşvik belgesinde belirtilen süre kadar bu destekten yararlanılacak.

Nitelikli personel, hibe ve enerji desteği ödemeleri şubat, mayıs, ağustos ve kasımda gerçekleştirilecek.

Söz konusu desteklerden faydalanabilmek için Bakanlığa elektronik başvuru yapılması ve istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor.