07 Şubat 2021,SEKTÖREL BAŞARI

SEKTÖREL BAŞARI "KOMPONENT İHRACAATINDA YÜZDE 25’LİK ARTIŞ"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Asansör Sektör Raporu 2018” yayınlandı. Raporda asansörlere ait aksam ve parçalarında yaşanan ihracat artışı göze çarptı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Asansör Sektör Raporu 2018” yayınlandı. Raporda asansörlere ait aksam ve parçalarında yaşanan ihracat artışı göze çarptı. 2017 yılı asansörlere ait aksam ve parçalar ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25’lik bir artışla 81 milyon 712 bin 424 dolardan, 101 milyon 359 bin 96 dolara yükseldi.

Asansör sektörü 2017 yılında önemli bir başarıya imza attı. Asansör aksam ve parçaları üreticisi firmalar ihracatta tarihi bir rekorun kahramanları oldular. Dünyanın sayılı komponent üreticileri arasında bulunan Türk Asansör Sektörü 2017 yılında 101 milyon 359 bin 96 dolar ihracat gerçekleştirerek 2016 yılanda yapılan 81 milyon 712 bin 424 dolarlık ihracatı yaklaşık yüzde 25 oranında arttırmış oldu.

 

-Komponentte dış ticaret fazlası

Asansör aksam ve parçaları üreticisi firmalarımız 2017 yılında komponent dış ticaretinde 8 milyon 182 bin 659 dolar dış ticaret fazlası üreterek Türk Asansör Sektörüne bir başka başarıyı daha kazandırmış oldu. 2017 yılında komponent üreticilerimiz 101 milyon 359 bin 96 dolarlık ihracat yaparken 93 milyon 176 bin 437 dolar değerinde de komponent ithal edildi.

 

-Paket asansörde dış ticaret açığı 72 milyon 983 bin 394 dolar oldu

2017 yılında paket asansör dış ticaret açığı 72 milyon 983 bin 394 dolar oldu. 58 milyon 507 bin 910 dolar değerinde paket asansör ihraç edilen 2017 yılında ithal edilen paket asansörün değeri ise 131 milyon 491 bin 304 oldu. 2016 yılında 50 milyon 451 bin 927 dolar ihracat ve 182 milyon 701 bin 88 dolar ithalat farkından doğan 132 milyon 249 bin 161 dolarlık 2016 yılı paket asansör dış ticaret açığı, 2017 yılında 59 milyon 265 bin 767 dolar azalarak 72 milyon 983 bin 394 dolara geriledi.

 

-Toplam dış ticaret 384 milyon 534 bin 747 dolar oldu

Türk Asansör Sektörü 2017 yılında toplam 384 milyon 534 bin 747 dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirdi. 2017 yılı toplam dış ticaret rakamında ihracatın payı 159 milyon 867 bin 6 dolar olurken, 224 milyon 667 bin 741 dolar değerinde de ithalat pay aldı.  2016 yılında ise toplam dış ticaret değeri 421 milyon 76 bin 543 dolardı. 2016 yılı toplam dış ticareti 132 milyon 164 bin 351 dolar değerinde ihracat, 288 milyon 912 bin 192 dolar değerinde ithalat olarak gerçekleşmişti. 2017 yılında yaşanan toplam dış ticaret değerindeki düşüşün ithalatta olması ise Türk Asansör Sektörünün gerek iç gerekse dış piyasada etkinliğinin arttığının göstergesi olarak kabul edildi.

 

 

- İşyeri sayısı ve istihdam arttı

2016 yılında 2 bin 285 olan sanayi sicil kaydı bulunan asansör montaj ve asansör aksam imalat firması sayısı 2017 yılında toplam 2 bin 988 adet oldu. Sektörün istihdam ettiği idari personel ile birlikte sektörde çalışan kişi sayısı da 2016 yılında 20 bin 196  kişi iken 2017’de 37 bin 270 kişiye yükseldi. 

 

- Sektörün cirosu arttı  

2017 yılı ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığında dış ticaret hacmi toplamda 383 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, Türk asansör sektörünün faaliyet alanı dikkate alındığında, üretilen binaya göre yıllık montaj sayısı, belgelendirme hizmetleri, periyodik kontrol hizmetleri, aksam üretimi, bakım ve servis hizmetleri genelinde yaklaşık 1 ila 1 milyar 5 milyon dolar seviyelerinde bir ciroya sahip. Bu rakam 2016 yılı için hazırlanan Asansör Sektör Raporu’nda 500 milyon dolar olarak verilmişti.

 

-Elektrik tüketimi de arttı

2016 yılında Sanayi Sicil Kanunu kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi sicil kayıtlarında yıllık işletme cetveli verenler arasında yer alan bin 533 asansör montaj ve asansör aksam imalat firmasından alınan veriler neticesinde, sektörün geneli için toplam elektrik tüketiminin 111 milyon 402 bin 198 kw/h olan elektrik üretimi firma sayısının 2 bin 337olmasıyla 2017 yılında 116 milyon 512 bin 183 kw/h’e yükseldi.

 

-Sektörün en önemli sorunu Ar-Ge

Türk asansör sektörünün en önemli ve en temel sorunu; sektör Ar-Ge alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların azlığı veya tamamen yetersizliği.

 

Türk asansör sektörünün genel yapısı incelendiğinde, asansör firmalarınca hazır proje uygulamaları ile üretimin içerisinde yer aldığı görülüyor. Çoğu firmanın kendi proje uygulamalarını üretmesi ve geliştirmesi gerekiyor. Ancak firmaların araştırma geliştirme faaliyetlerine yönlendirilmesi için finansal desteklerin gerekli olduğu da biliniyor. Bu sebeple sektörün gerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gerekse diğer kurum ve kuruluşların desteklerinden asgari şartlarda faydalandırılması şart.

- Fuarlara atıf

Yayınlanan raporda, sektörün altı aylık değerlendirmesinde fuarlara da atıfta bulunuldu. Türkiye’de pek çok sektörde olduğu gibi asansör sektöründe de belirli bir gelişme gözlendiği kaydedilen raporda, “İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen uluslararası fuarların katkılarıyla, Türk firmaları ve bu firmaların yeni tasarımları dış ticaretimize olumlu yönde yansımalar getirmektedir. Ancak İstanbul’da eşzamanlı olarak gerçekleştiren iki farklı fuar organizasyonu asansör sektörünün bölünmüşlüğünün göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Sektör temsilcilerinin bu konuyu tüm samimiyetleri ile değerlendirmesi ve söz konusu bölünmüşlük görüntüsünden bir an önce uzaklaşılması Bakanlığımız açısından önem arz etmektedir.” İfadeleri yer aldı.

 

Türkiye’nin Arap Yarımadasındaki ülkelere yönelik girişimleri neticesinde bu ülkelerin yeniden yapılandırılmasında Türk asansör sektörünün bu gelişmelerden önemli bir pay alacağının öngörüldüğü ifade edilen raporda Kentsel Dönüşüm Yasası ile inşaat sektörüne paralel olarak iç piyasada asansör sektöründe ciddi gelişmeler yaşanacağı öngörüldü.

 

- Sektörün üretim endeksi de değerlendirildi

Raporda “ Sektörün Üretim Endeksi Değerlendirmesi” başlığı ile de şu bilgiler aktarıldı; “Türkiye’de yaklaşık olarak 570 bin adet (2016 yılında 500 bin 371 adet ) asansör tesis edilerek hizmete açılmış olup, bugün itibarıyla eski ve yeni olarak tanımlanan bu asansörlerin büyük bir bölümü halen kullanılmaktadır.

 

Asansör sektörü faaliyetleri kapsamında yeni asansör montajına ilişkin olarak bir değerlendirme yapılırsa, 2008 yılına kadar artış gösteren yeni asansör montaj sayısı küresel krizin etkisiyle 2009 yılında düşüş eğilimi içerisine girmiş olup, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları itibarıyla yeniden yükselişe geçmiş bulunmaktadır.

 

Kentsel dönüşümün uygulamaya alınması ve Bakanlığımız tarafından 2015 yılı içerisinde zorunlu uygulamaya alınan “Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyesinin Artırılması” konusundaki çalışma neticesinde özellikle aksam üretiminde önemli gelişmeler yaşanacaktır. Burada önemli olan “Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyesinin Artırılması” projesi boyunca dışa bağımlı kalmadan, ithalat yapmadan kendi kendine yeten bir sektör programının doğru bir şekilde yönetimi olacaktır. Bu durum Türk asansör sektörüne sorumluluk yüklemekte olup, var olan kapasitesi ve tecrübesi nedeniyle başarının gelişi kaçınılmaz olarak değerlendirilmektedir.”

 

-Kontroller

2016 yılında, toplamda 301 bin 533 adet asansörün periyodik kontrolü yapılırken bu sayı 2017 yılında 369 bin 73 oldu. 2017 yılında kontrolü yapılan 369 bin 73 adet asansörden 196 bin 803 adet asansöre (%53) kırmızı etiket, 11 bin 338 adet asansöre (%3) sarı etiket, 77 bin 37 adet asansöre (%21) mavi etiket ve 83 bin 895 adet asansöre de (%23) yeşil etiket iliştirildi.

 

2016 yılında ise kırmızı etiketli asansör sayısı 189 bin 539 (%63), sarı etiketli asansör sayısı 8 bin 813 (%3), mavi etiketli asansör sayısı 36 bin 458 (%12) ve yeşil etiketli asansör sayısı 66 bin 723 adet (%22) olarak kaydedilmişti.

 

-Sektörün 2023 projeksiyonu

Yayınlanan Asansör Sektör Raporu 2018’de sektörün 2023 projeksiyonuna şu ifadeler ile yer verildi; “Önümüzdeki dönem itibarıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), belediyelerle işbirliği halinde Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projelerine, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik sosyal konut projelerine, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi büyükşehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerine ve orta ölçekli il ve ilçelerimizde örnek yerleşim birimlerini oluşturma projelerine ağırlık vereceği ve inşaat sektörünün bu noktada atılım içerisinde olacağı düşünüldüğünde, binalarla bütünleşik sistemler olarak monte edilmesi gereksinimi olan asansörler konusunda, Türk asansör sektörünün atılıma geçeceği öngörülmektedir.

 

Türk asansör sektörü ve sektörün teknolojik yapısının geliştirilebilmesi için, TOKİ tarafından önümüzdeki dönem içerisinde yürütülecek projelerin çok önemli fırsatları sunacağı gerçeğini ortaya koymaktadır.

 

Bu nedenle, gerek kamusal gerekse sektörel alanda sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Türk asansör sektörünün hem asansör hem de aksam imalatında, markalaşma ile paralellik oluşturacak şekilde kalite ve güvenlik esaslarını ön planda tutacak yeni tasarımlar geliştirmesi, sektörün gerek iç piyasada gerekse dış piyasadaki pazar payının büyümesine olumlu katkıları olacaktır.

 

Ancak sanayi sicil sistemine giren 2 bin 988 adet asansör montaj ve asansör aksam imalat firması sayısına bakıldığında, sürekli olarak bölünerek çoğalan bir sektör yapısı ile karşı karşıya kalındığı gerçeği altında bu durumun avantaja dönüştürülmesinin ne kadar zor olabileceği hususunun atlanmaması gerekmektedir. Türk asansör sektörü içerisinde yer alan unsurların bir araya gelerek işbirliği güç birliği oluşturması artık kaçınılmaz bir durumdur.

 

KOBİ ölçeğinde bulunan asansör monte edenlerin ve aksam imalatçılarının işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik çalışmalarda bulunulması büyük önem arz etmektedir.”