16 Mayıs 2023,TASİAD, 30. Olağan Genel Kurulunu yaptı, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

TASİAD, 30. Olağan Genel Kurulunu yaptı

Yapılan 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası bir önceki dönem başkanlık görevini yürüten Ahmet Fikret Gökhan bayrağı Yasemin Bulut'a devretti. 

Toplantı ile 2023-2024 yıllarını kapsayan dönemde Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelikler ile Denetleme Kurulu Asil ve yedek üyeliklerde şu ismiler yer aldı: Başkan Yasemin Bulut, Başkan Yardımcısı Servet Karabacak, Genel Sekreter Cansu Ekici, Sayman Murat Almalı, Asil üyeler; Mustafa Uçar, Muhammet Kaya, Hakan Aydın, Yalçın Özcan, Alper Baysal.

Yönetim kurulu yedek üyeler; Deniz Demirkaplan, Bekir Sıddık, Barış Keleş, Betül Kara, İhsan Akman, Mücahit Akın, İsmail Mert Kaya, İbrahim Başoğlu, Meltem Büger.

Denetim kurulu asil üyeler; Abdurrahman Aksöz, Ahmet Fikret Gökhan, İsmail Demirkaplan. Denetim kurulu yedek üyeler; İbrahim Bulut, Didem Çeçen, Melike Demirci.

YENİ VE YENİLKÇİ TASİAD
"1988'den beri sektörde en doğru yer TASİAD" sloganını yeni dönemde "Dün, Bugün, Yarın, Daima TASİAD" olarak revize ettiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Bulut, TASİAD’ın yeni dönem vizyonu, yol haritası ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 

Yasemin Bulut şöyle konuştu: “TASİAD Yönetim Kurulu olarak; ahlaklı kazanç ve etik değerlere öncelik veren ilkeli duruşuyla, Türk asansör sektörünün gelişimi için 35 yıldır çalışmalarını sürdüren TASİAD derneğimizin tecrübesini ve bilgi birikimini bugünün sivil toplum anlayışıyla güncelleyerek sektörümüzün faydasına sunmak için yola çıktık.   İstikrarlı büyüme, sektörel kalkınma ve toplumsal etkileşim yeni dönem vizyonumuzun yol haritasını oluşturan ana başlıklardır.  Bütüncül ve kapsayıcı bir anlayışla sektörel kalkınmayı destekleyici yeni ve etkin bir model uygulayacağız. Çalışmalarımızı; kurumsallaşma, globalleşme, dijital dönüşüm, ölçeklendirme ve sürdürülebilirlik konuları üzerinden dinamik bir yönetim kadrosuyla oluşturduğumuz sektörel, toplumsal, küresel ve dijital etki gruplarıyla yürüteceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede ortaya koyacağımız bu çalışmalarla, sektörel faydalar üzerinden oluşturacağımız bir sosyal inovasyon gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.  Etki odaklı sürdüreceğimiz değişim ve dönüşüm sürecinin sonunda üyelerimiz TASİAD’lı olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. 

Sektörel STK’ların regülasyona ihtiyacı var 
Sektörde var olan sivil toplum kuruluşlarında maalesef yıllar itibariyle oluşmuş bir geleneksellik mevcut. Bugüne kadar bu durum yeterli gibi gözükse de değişen yeni dünya düzeniyle birlikte değişim gösteren sivil toplum kültürünü bizim de artık sektörümüze entegre etmemiz gerekiyor. Yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketinde hepimiz gördük ki;  toplumun büyük bir kısmını etkileyen doğal afet durumlarında kitlesel hareket etmenin önemi çok büyük. Dolayısıyla temsil ettikleri grupları aynı amaç doğrultusunda bir araya getirme kabiliyetine sahip sivil toplum kuruluşlarının varlığı çok önemli. Aynı durum bizim sektörümüz için de geçerli. Ancak sivil toplum kuruluşlarının aynı çatı altında tam anlamıyla bir beraberlik ve dayanışma sağlayabildiğini söyleyebilmek pek mümkün değil. Uluslararası ölçütlerde bir sektörel sivil toplum oluşturmak için ciddi anlamda regülasyona ihtiyacımız var. Sektörün gelişimine etki etmesi gereken derneklerin öncelikle üyelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek duruma gelmeleri, bunun için de   güçlenmeleri, güçlendirilmeleri gerekiyor. 

Tüm derneklerin ortak paydası sektörün gelişimine katkı sağlamaksa o zaman ötekileşmemeliyiz!

Sivil toplum kuruluşlarının topluma yüksek fayda sağlayabilmeleri için temsil ettikleri grupların daima bir kaç adım önünde olmaları gerekiyor. Bunun için günceli takip edip, bilgiye kolay ulaşıyor olmaları gerekiyor. En büyük handikabımız bilgisizlik. Bilmediğimizi yönetemeyiz. Ama biz bilmediğimizi yönetmeye çalışıyoruz. Dernek nedir? Federasyon nedir? Sendika nedir? Görevleri ve amaçları nelerdir? Nasıl çalışırlar?  Bildiklerimiz var. Kısmen bildiklerimiz var. Doğru bildiğimiz yanlışlar var.  Tüm bu bildiklerimizi, bilmediklerimizi,  hataları ve yanlışları yeri geldiğinde daha fazla dile getireceğiz. 

TASİAD ve teknoloji
Teknoloji çağına girdik. Geleceğin dünyası akıl ve bilimle inşa ediliyor. Ülke olarak yenidünya düzeninde yerimizi alırken, bizler de asansör sektörünü, ekonomiye kattığı artı değerler doğrultusunda güçlendirmeliyiz. Teknolojiyi sektörümüze entegre ederek, tüm bileşenleriyle bir asansör eko sistemi kurmalıyız. Bunu da yenidünya düzenine uygun, günceli takip eden, iş ve yaşam dengesini koruyan, vizyoner bir STK kültürü oluşturarak sağlayabiliriz. 

TASİAD olarak öncelikle üyelerimizin faydasına sunacağımız tüm bilgilendirme ve eğitim çalışmalarımızı dijital ortamlarda yayınlayarak tüm sektörümüzün hizmetine sunacağımızın bilgisini vermek istiyorum.  Bu ve bunun gibi daha birçok yeniliği önümüzdeki günlerde üyelerimiz başta olmak üzere, tüm sektörümüzle paylaşacağımızı da ayrıca belirtmek isterim.”