07 Şubat 2021,TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İHRACAT 2019 RAPORU’NU AÇIKLADI, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İHRACAT 2019 RAPORU’NU AÇIKLADI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu yıl ilan ettiği “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” yılı kapsamında hazırladığı raporda, ihracatçıya geniş kapsamlı ve katma değer yaratmaya yönelik bir eylem planı ve ihracatçının yol haritası niteliğindeki ‘5G Yol Haritası’nı bir araya getirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) , ihracatçılar için ilk kez yeni vizyon ve yol haritası niteliğinde “İhracat 2019 Raporu” nu açıkladı.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) , “İhracat 2019 Raporu” nda 5G (Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemleri) yol haritasına yer verildi.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni döneminde bir ilke imza atarak ihracatçılar için vizyon ve yol haritası niteliğinde “İhracat 2019 Raporu ”nu hazırladı. 5 bölümden oluşan raporda; TİM’in “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” yılı olarak ilan ettiği 2019’da hayata geçireceği İhracatta İlk Adım Seferberliği, Kadın Konseyi’nin yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat Oyun Yazılımı gibi projelerinden oluşan eylem planı ile 5G (Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemleri) yol haritasına yer verildi.

 

“İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” yılı kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin hazırladığı 5 bölümden oluşan raporla ilgili; 2019’da öncelikli hedeflerinin ‘Yeni Ekonomi Programı’ndaki öngörülen 182 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılında ihracatta yeni proje ve stratejiler üzerine yoğunlaşacağız. TİM Kadın Konseyi’nin yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Projesi, 5G Yeni Vizyon, İhracatta İlk Adım Seferberliği, transit ticaret ve mikro ihracatın kayıt altına alınması, rekabetçi hizmet ihracatı, ihracat yapan firma sayısındaki artışın sürdürülmesi ile teknoloji, inovasyon, Ar-Ge, markalaşma stratejimizin güçlendirilerek “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” temel rotamız olacak. Açıkladığımız rapor, tüm çalışmalarımızı tek bir kaynakta toplayan, hem dünyadaki trendlere ışık tutan, hem ihracatımızın durumunu analiz eden, hem de hedef ürün ve hedef pazarlarımızı tespit eden çok kıymetli bir çalışma. Çok açık olarak ifade etmek isterim ki, raporun amacı, ihracatta kırmayı hedeflediğimiz rekorların da ötesi, en büyük gayemiz, “Dış Ticaret Fazlası Veren Bir Türkiye”dir. Buna da daha çok ihracat, daha nitelikli ihracat ve daha yenilikçi ürünler ile ulaşabiliriz” dedi.

 

Hedeflere yönelik çalışmalar

‘5G Yol Haritası’nda yer alacak

TİM’in yılın bütününe ışık tutacak nitelikte hazırlayacağı raporların ilki olan ve her yıl tekrarlanacak olan raporun ilk bölümünde, dünyada ve Türkiye’de 2018 yılının analiz edildiğini ve TİM’in 2018 yılı faaliyetlerine yer verildiğini söyleyen Gülle sözlerine şöyle devam etti: “İkinci bölümde 2019 yılında bizleri neler beklediğini inceledik. Dünya ekonomisinde bu yıl neler yaşanabileceğini, küresel anlamda öne çıkması muhtemel önemli gelişmeleri ele aldık. İhracatçılarımıza bu yıl ihraç pazarlarında neler yaşanabileceğine dair öngörülerimizi sunduk. Bu sayede ihracatçılarımızın mevcut pazarlar ve yeni pazarlara ilişkin çalışma ve hazırlıkları kendilerine kılavuzluk edecek bulguları paylaştık.

 

Üçüncü bölümde; “2019 yılında ülkemizi neler bekliyor? Ekonomimiz ve ihracatımız nasıl şekillenecek? Makro verilerimizi neler etkileyecek?” sorularının cevaplarını aradık. Aynı bölümde ayrıca hedef pazarlarımızda yaşanabilecek önemli gelişmeleri ele alarak, firmalarımıza bu gelişmeler konusunda bilgi verdik. Raporun dördüncü bölümü bundan sonra TİM’in ihracatçılarımızla, ekonomi dünyası ile paylaşacağı katma değerli araştırmalar için önemli bir örnek oluşturmaktadır. Uluslararası kabul görmüş ekonomik modellerden biri olan “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük” olarak bilinen RCA modelini kullanarak, ürünler ve ülkeler bazında hedef pazarlarımızı analiz ettik ve güçlü olduğumuz ürünlerde küresel konumumuzu belirledik.

 

TİM’in 5G’sinde yer alan başlıklar ise şöyle:

-Güçlü Türkiye

-Güçlü Ekonomi

-Güçlü İhracat

-Güçlü İnsan Kaynağı

-İkili ve Çok Taraflı Ticaret İlişkilerinin Güçlendirilmesi

 

Türk İhraç Ürünlerinin Dünyadaki Algısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar

 

Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye

 

Büyüme, İstihdam ve Ekonomiye İhracatın Katkısının Artırılması

 

Yüksek Katma Değerli Mal İhracatı

 

Rekabetçi Hizmet İhracatı

 

Mevcut Pazarlarda Pay Artışı ve Yeni Pazarlara Giriş

 

İhracatta Finansman İmkanlarının Güçlendirilmesi

 

İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka Eğitimleri

 

İhracatta Mentorluk Programı

 

İhracatın Eksper Kurumu TİM ve Birliklerin Algısını Güçlendirmeye Yönelik Çalışmalar

 

Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi

Alo TİM (Alo İhracat)

 

Serbest Bölgelerin İhracatı

 

E-İhracat Platformu

 

Dolaşım ve Menşe İspat Belgeleri Elektronik Onay

 

İhracatta Dijitalleşme

 

TİM ve İhracatçı Birlikleri Kurumsal Dijital Dönüşüm Projesi

 

İhracatta Blokzincir Teknolojisi Uygulamaları

 

TİM Mobil Uygulama ve Dijitalleşme

 

Gülle: “Rüzgar nereden eserse oraya dönme devri değil! Rüzgara yön verme devri”

Gülle, raporun modelleme ve sonuçlarının yansıtıldığı dördüncü bölümün kritik önem taşıdığına dikkat çekerek öne çıkan bulguları paylaştı. Gülle, “ Dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında ülkemizin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü var. Bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatı tam 1,8 trilyon dolar olup, dünyanın toplam ithalatındaki payı ise yüzde 9,8’dir. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. Sadece bu rakamlara dahi bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek, 1,8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz. Söz konusu araştırma, bu konuda kat etmemiz gereken yolumuz olduğunu ortaya koyuyor. Sonuç olarak doğru analizlerle, akademik çalışmalara dayanan etkili stratejilerle yürüyen bir ihracat ekosistemini perçinlemeye, etki alanını daha da genişletmeye kararlıyız. Artık devir, rüzgar nereden eserse oraya dönme devri değil! Devir, rüzgara yön verme devri. Sadece 200 ürün ile başladığımız bu çalışma dahi, ihracatımızın hangi alanlara, hangi pazarlara yoğunlaşması gerektiğini en çarpıcı hali ile ortaya koydu. Bugün başladığımız bu çalışmayı en kısa sürede 1000 ürün için tamamlayacağız. Söz konusu 1000 ürün dünya ticaretinin yüzde 84’ünü kapsıyor. Bu çalışmayı Şubat ayı içerisinde ihracatçılarımız ve kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. Akabinde de, dünyadaki tüm ürünler için aynı çalışmayı tekrarlayarak, sektör ve ürün bazında firmalarımıza en net ifade ile hangi ülkelere yüklenmeleri gerektiğini söyleyeceğiz” dedi.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” yılı kapsamında hazırladığı rapora www.tim.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.