04 Haziran 2024,Üretim sürecinde sektör standartlarını ve dinamiklerini yakından takip ediyoruz, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

Üretim sürecinde sektör standartlarını ve dinamiklerini yakından takip ediyoruz

Betül Kara, "Asansör hız regülatörleri değişen dünya ve gelişen inşaat projeleriyle günümüzde farklı çeşitle­riyle karşımıza çıkmaktadır. Makine daireli, makine da­iresiz uzaktan erişimli, raya bağlantılı uzaktan erişimli, encoderli hız regülatörü gibi kullanım alanları ve bağ­lantı noktalarına göre farklılık gösteren 6 farklı çeşitte asansör hız regülatörü üretimimiz mevcuttur." dedi.

Betül Hanım merhaba. Asansör frenlerinin, regülatörlerin temel işlevi nedir ve günü­müze kadar olan teknolojik gelişmeleri nasıl şekillendirmiştir? Hangi tür asansör frenler, regülatörler üretiyorsunuz ve bu ürünlerdeki inovatif özellikler nelerdir?

Merhaba. Asansör hız regülatörü, asansör ka­binlerinin seyir hızını kontrol eden ve düzen­leyen bir mekanik asansör aksamıdır. Asansör kabininin aşırı hızlanması durumunda devre­ye girerek kabinin acil durum frenini çalıştıran bir güvenlik ekipmanıdır. Asansörün kabin hareketini kontrol etmek için regülatör ve alt makara bir takım halinde hassas bir şekilde çalışır ve asansör kabininin aşırı hızlanması ya da seyrinin tehlikeye girmesi durumunda düzgün bir şekilde durmasını sağlar.

Teknik olarak asansör kabininin aşırı hızlan­ması durumunda, hız regülatörü içerisindeki kilit mandalı devreye girerek hız regülatörü­nü frenler ve kabin freninin devreye girmesini sağlar. Hareketsiz kalan hız regülatörü hala­tı, emniyet mandallarını yani asansör kabinin acil durum frenlerini devreye sokar.

Asansör hız regülatörleri değişen dünya ve gelişen inşaat projeleriyle günümüzde fark­lı çeşitleriyle karşımıza çıkmaktadır. Makine daireli, makine dairesiz uzaktan erişimli, raya bağlantılı uzaktan erişimli, encoderli hız regü­latörü gibi kullanım alanları ve bağlantı nok­talarına göre farklılık gösteren 6 farklı çeşitte asansör hız regülatörü üretimimiz mevcuttur.

Güvenlik standartlarına uyum süreciniz nasıl işliyor ve uluslararası standartlara adaptasyonunuzda karşılaştığınız en bü­yük zorluklar nelerdir?

Ürünlerimiz ülkemizdeki yasal gereklilikle­re, uluslararası anlaşmalara ve standartlara uygun olarak üretilir. ISO 9001:20015, CE, EAC ve TSE gibi ulusal ve uluslararası birçok kalite belgesine sahip, yüksek kalite standart­ larındaki ürünlerimizin üretim sürecinde sektör standartlarını ve dinamiklerini yakından takip ederek kurduğumuz bu sistemde sürekli olarak ürünlerimizi geliştiriyoruz.

Acil durumlar ve güç kesintilerinde regüla­törleriniz nasıl bir rol oynar? Bu sistemlerin güvenilirliğini sağlamak için hangi teknoloji­lerden yararlanıyorsunuz?

Asansör hız regülatörü acil durumlarda asansör kabininin aşırı hızlanması ya da seyrinin tehlike­ye girmesi durumunda düzgün bir şekilde dur­masını sağlar. Ürünlerimiz üretim aşamasından sonra kendi test sistemimizde birçok kez testler­den geçerek kutulanır. Bununla birlikte akredite kurum ve test ortamlarında düzenli olarak test ve kontrolleri yapılmaktadır.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarınıza nasıl bir yaklaşım sergiliyorsunuz? Bu alandaki yatı­rımlarınız sonucunda geliştirdiğiniz en son teknoloji veya ürün nedir?

Ürünlerimizi daha ileri seviyelere ulaştırmayı ve iş ortaklarımıza daha ileri seviyede hizmet ver­meyi amaç edindik. Bu kapsamda üreticisi ol­duğumuz ürünlerde iş ortaklarımızın ve sahada aktif rol alan müşterilerimizin yorum ve ihtiyaç­larını göz önüne alarak doğru çözüm yollarıyla AR-GE çalışmalarımıza yön veriyoruz. Son ola­rak kullanım kolaylığı, hafifliği ve kolay montaj aşaması ile beğeni toplayan "Raya Bağlantılı Asansör Hız Regülatörü"müzü ürün portföyü­müze ekledik.

Regülatörler odağında yurt dışı pazarlarına açılma sürecinizde hangi stratejileri benimsi­yorsunuz ve hangi ülkelerde daha aktif bir varlık gösteriyorsunuz?

Yurtdışı pazarlarına açılma süreçlerinde ülkemiz­de yer alan fuarlarda aktif olarak rol almaya ça­lışıyoruz ve global piyasadan gelen aktif ve po­tansiyel müşterilerimize bu alanda ürünlerimizle bir araya getirme fırsatı yakalamış oluyoruz ve sık sık müşterilerimizin ülke ziyaretlerinde bu­lunarak iletişimimizi güçlü kılmayı hedefliyoruz. Aktif olarak bazı Avrupa ülkeleri yoğun olarak Yunanistan ile çalışmalarımız devam etmekte­dir. Bununla birlikte Mısır ve Arap Emirlikleri'nde marka bilinirliğimiz güçlü bir seviyededir.