07 Mart 2022,Vital Asansör: Üretimimizin yüzde 60'ını doğrudan ihraç ediyoruz, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

Vital Asansör: Üretimimizin yüzde 60'ını doğrudan ihraç ediyoruz

"Vital Asansör ve Vilift olarak üretimimizin yaklaşık yüzde 60'lık kısmını doğrudan ihraç ediyoruz." diyen Vital Asansör İhracat Müdürü Yakup Ünalmış; Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika’da 50'den fazla ülkeye ürünlerinin ulaştığını söyledi. Bazı ülkelerde bayilik anlaşmaları yaparak ürünlerinin ulaşılabilirliğini hızlandırdıklarını da anlatan Ünalmış, "Son dönemde Rusya ve Avrasya Birliği Ülkeleri için gerekli olan EAC Sertifikası ve belgelerini aldık ve buradaki pazarlara yoğunlaşıyoruz. 2021 yılında mevcut pazarımızın dışında Güney Amerika ve Kuzey Amerika’dan müşterilerle işbirliği yaparak bu bölgelerde de ürünlerimizin kullanılmasını temin ettik." diye konuştu.

Yakup Bey merhaba. 2021 nasıl geçti, 2022 ihracat öngörüleriniz nelerdir?
Firma olarak her sene sonunda önümüzdeki sene için üretim hedefleri belirleriz. Bugüne kadar da bu hedeflerimizi küçük sapmalarla gerçekleştirmiştik. 2021 yılına ait tablomuzun bir önceki yıla nazaran daha olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. 2022 yılına ait öngörümüzde, yeni yılda global koşullarında ülkemiz lehine katkı yapacağını düşünerek, olumlu bir artışın olacağı kanaatindeyiz. Hedeflerimizi ve yatırım planlarımızı da bu yönde planlıyoruz.

Sürdürülebilir ihracat politikası için hangi konular üzerine çalışıyorsunuz?
Sürdürülebilir ihracat için gerekli ilk parametre olan kalite, bizim yıllardır geri plana atmadığımız en önemli unsurdur. Vital Asansör olarak, olumsuz geri bildirimin olmaması adına, Ar-Ge ve Ür-Ge ekibinden, üretim planlama ve satışına kadar titizlikle çalışarak doğru malzemeyi, doğru sisteme entegre ederek sürdürülebilir ihracatımızı canlı tutmaya gayret ediyoruz. 
Üretim için gerekli montaj hattı, test sistem ekipmanları, teknik altyapı ve insan kaynağını planlayıp, kalite ve anlayışımızı da bu alana yansıtıp ihracatın sürdürülebilir bir hale gelmesini sağladık.

Pazar payınızı arttırma adına ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Dış ticaret birimimizdeki nitelikli insan kaynağını artırarak ihracat potansiyelimizi genişlettik. Hali hazırda İngilizce, Arapça, Rusça konuşulan bölgelere ilaveten Almanca ve İspanyolca konuşan bölgelere de hizmet verecek bir ekip oluşturduk. Böylece daha fazla bölgeye hitap edebiliyoruz.

Ayrıca aktif yurtdışı pazarlama faaliyetleri de pazar payını arttırmada önemli faaliyetlerimizden biridir. Yurtdışı fuarları ve yayınlarında yer almakla da bu faaliyetlerimizi perçinlemekteyiz.

Güncel yatırımlarınız ve Ar - Ge çalışmalarınızdan bizlere bahseder misiniz?
Vital Asansör olarak, kabin süspansiyon otomatik kapı gibi bileşenleri yıllardır üretmekteyiz. Bunun yanında 2021 yılında yaptığımız yatırımla asansör kumanda panolarını da 1 yıldır kendi bünyemizde üretmekteyiz.

Bunun yanında müşteri talepleri doğrultusunda elektrikli homelift ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız sürmektedir. Yakın bir zamanda "Homelift" üretimini de kendi bünyemizde yapıyor olmak için yoğun bir çaba harcamaktayız.

Ayrıca 2021 yılında ürünlerimizin daha geniş kitleye ulaşmasını sağlamak adına İstanbul şubemizi açarak İstanbul ve Marmara bölgesine hizmetimizi yaygınlaştırmanın ilk adımlarını attık.

Firma olarak sektörde fark yarattığınız noktalar neler?
Vital Asansör ve Vilift olarak sektörde çok olumlu bir intiba ve profil oluşturduğumuz kanaatindeyiz. Bunu da yıllardır ürettiğimiz ürünlerin arkasında durarak, müşterilerimizin talep ve değerlendirilmelerini dikkate alarak başardığımızı ifade etmek istiyorum. Bunun yanında talep edilen sistem için gereksinim duyulan en uygun ekipmanların sistem içinde yer alması, uygulanacak projenin tüm hesaplarının o projeye münhasır olarak yapılması, her bir projenin bilgisayar üzerinde denetlenip üretim yapılması gibi birçok uygulamamız bu farkın oluşmasında büyük etken olmuştur.

2021 yılında asansör sektörü açısından önemli gördüğünüz sektörümüzü etkileyen temel gelişmeler-olaylar olarak neleri sıralayabilirsiniz?
2021 yılında Asansör sektörü açısından en önemli gelişme, bizim gibi diğer sektörleri de derinden etkileyen döviz piyasasındaki gelişmeler ve enflasyona bağlı olarak oluşan fiyatlandırma istikrarsızlığı olmuştur. Son dönemde piyasadaki negatif ortamın maliyet muhasebesi yapmakta ve fiyat belirtmekte istikrarı oluşturamayan üreticiyi çok zorladığı bir gerçektir. Kur düşüşüne rağmen hala tedarik fiyatlarının kura göre fiyatlaması da henüz oturmuş değildir.
Beklentimiz ise fiyat istikrarının oluşması akabinde, diğer sektörlerde de bizim sektörümüzde de uzun vadeli planlama ve yatırımların önünün açılmasıdır.
 
Sektörümüzde ihracat konusunda yaşadığınız en önemli sorun ve bu soruna çözüm öneriniz nedir?
İhracatta en büyük sorun fiyat istikrarımızın yakalanamamış olmasıdır. Proje fiyatlandırmasından sonra ve üretilirken oluşan fiyat değişiklikleri, maliyetleri etkilemekte ama karşılıklı sözleşme gereği tahsilatta, yapılan hizmetin karşılığı alınamamaktadır.

Bunun dışında son zamanlarda oluşan nakliye ve konteyner daralması da ihracatı olumsuz etkileyen bir gelişme oldu.

İç piyasada ve ihracat pazarlarınızda ithal ürünlerle, özellikle Uzakdoğu menşeili ürünlerle olan rekabetiniz ne durumda?
Yurt içinde Uzakdoğu menşeili ürünlerle rekabet pek söz konusu olmuyor. Ancak yurtdışı pazarında özellikle Asya ve Afrika bölgesinde sıkça rekabet etmek zorunda kalıyorduk. Ancak 2021 yılında Çin’in ihracatçısına vergi iadesi desteğini kaldırmasıyla ve navlun fiyatlarının yükselmesi ile dış pazarda Türk ürünleri Uzakdoğu ürünleri ile daha rekabet edebilir duruma geldi. 

2022 yılında Türkiye ve dünya ekonomisi için öngörünüz nedir?
Çin’in kendi iç Pazar ihtiyaçlarına yönelmesi ve küresel pazarda yavaşlama trendine girmesi Türkiye için büyük bir fırsat oluşturdu. Doğru strateji ve planlar doğrultusunda adımlar atılması koşuluyla Türk ekonomisi birkaç adım ileriye taşınabilir. Böyle bir fırsatın doğru değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz.

Dünya ekonomisinde ise biraz daha çalkantılı bir dönem yaşanacağının sinyalleri geliyor. Enerji piyasasındaki daralma ve enflasyon sebebi ile yaşanacak sorunlar, bu duruma pek de alışık olmayan özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri kısa bir süre de olsa ekonomik dalgalanmayı daha fazla hissedecekler diye düşünüyorum.

Son olarak ne söylemek isteriniz?
2022 yılının sektörümüz çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Derginize, tüm ekibinize teşekkür ediyoruz.