04 Mart 2023,Yeşil üretim:  Onaylift Asansör, Asansor Vizyon Dergisi, Asansör Adına tüm Aradıklarınız Bu Sitede

Yeşil üretim: Onaylift Asansör

Onaylift Asansör, "Küresel çevre ve gelecek için ne yapabilirim?" sorusundan yola çıkarak tüm iş süreçlerinin çevresel yükünü azaltmak ve kaynakları etkin şekilde kullanmak için "Yeşil fabrika" projesi oluşturarak uygulamaya koydu.

Konya 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 20.000 metrekarelik yeni tesisinde yeşil üretim kriterlerine uygun çalışmalar yürüten Onaylift Asansör'ün Genel Müdürü Mehmet İmamoğlu, "Yeşil fabrika ve yeşil çevre" sloganıyla topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için;
• Çevre kirlenmesini önlemeyi,
• Kirliliği kaynağında azaltmayı,
• Çevresel faaliyetlerini ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
• Müşterilerinin çevre ile ilgili kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
• Tüm çalışanlarına eğitimlerle çevre bilinci kazandırmayı,
• Tedarikçilerinin de çevresel konularda gelişmesine katkıda bulunmayı,

taahhüt ettiklerini, 'Çevre Yönetim Sistemini' kurumsal sosyal sorumluluk sisteminin üç ana başlığından biri olarak ele aldıklarını kaydetti.

Onaylift Asansör Genel Müdürü Mehmet İmamoğlu yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Çevre Yönetim Sistemimizi faaliyete geçirmek adına çevre bilincinin oluşturulması için çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Fabrikadaki çevre boyutları ve çevre etkileri belirlenerek belirlenen bu boyutların kontrol altında tutulması için gerekli prosedür ve talimatlar oluşturuyoruz. 

Onaylift olarak 'Yeşil Fabrika' projesi kapsamında Yeşil Fabrika workshop'ları düzenleyerek çalışanlarımızın önerilerini alıyor, bu şekilde bu konunun şirket kültürü olarak yaygınlaştırılması hedefliyoruz.

-Enerjimizi doğaya borçluyuz
Sürdürülebilir bir gelecek anlayışımız doğrultusunda hareket ediyor, gücümüzü doğadan almaya devam ediyoruz. Onaylift Asansör olarak 2023 yılı itibariyle kendi elektriğimizi kendimiz üretmenin gururunu yaşıyoruz.

2023 yılı içerisinde toplamda 911,52 MWh elektrik üretmeyi hedefleyerek geleceğimiz olan doğayı koruyoruz. Hedefimiz 12.283 ağacı kurtararak 597.755 kg CO2 karbondioksit salınımına engel olmayı başarmak."

Asansör sektörünün inovatif şirketlerinden olan Onaylift Asansör, Konya'daki fabrikasında Ocak ayında devreye aldığı Güneş Enerjili Sistem (GES), ile enerji ihtiyacının tümünü karşılamayı hedefliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Onaylift Genel Müdürü Mehmet İmamoğlu, kurum kültürünün bir parçası olan çevre misyonunun öneminden söz ederek, “Onaylift olarak üretimden lojistiğe, ürünlerimizin satışından kullanım ömrünün sonuna kadar her adımda sıfır karbon emisyonunu hedefliyoruz. Bu amaçla fabrikamızda sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanabilmek üzere hayata geçirdiğimiz GES projemiz ile elektrik ile ihtiyacımızı doğadan sağlayacağız.” dedi.

Çevreci yaklaşımıyla takdir toplayan Onaylift Asansör hem üretim maliyetlerindeki enerji girdisini kontrol edilebilir kılmak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için fabrikasında hayata geçirdiği Güneş Enerjili Sistem (GES) projesi ile ‘yeşil fabrika’sının enerjisinin tümünü kendi üretir hale geliyor. Enerji maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlayacak olan Onaylift Asansör'ün Genel Müdürü Mehmet İmamoğlu,  çevreye verdikleri önemin altını çizerken devreye aldıkları GES projesi hakkında şu bilgileri verdi: “Bu projeyi Onaylift’in kurum kültürünün önemli bir parçası olan çevre misyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığının bir göstergesi olarak görüyoruz. ‘İnsana değer, çevreden başlar’ mottosuyla hareket eden bir markayız. Bir GES projesi uygulayarak Onaylift'in çevre misyonunu hayata geçirirken maliyetlerimizi de daha kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçladık.

Onaylift olarak üretimden lojistiğe, ürünlerimizin satışından kullanım ömrünün sonuna kadar her adımda sıfır karbon emisyonunu hedefliyoruz. Bu nedenle GES projesi bizim için çok önemliydi. Yatırım maliyeti 3 milyon dolar olan GES projemizle 5.760 kWp güç üreterek fabrikamızın enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılamayı hedefliyoruz. Bundan sonraki yatırımlarımızda da çevre faktörü her zaman öncelikli olacak.”